mengd dubbel moest het opnemen tegen een minder sterke combinatie. Toch konden wij slechts tenauwer- nood deze partij winnen met 75; 36; 64. Het damesenkel won mevrouw Hoogenboom met rustig spel en mooie, strakke slagen: 61; 64. Onze heren wonnen met 62; 61. De dames moesten niet 46; 36 evenwel hun partij prijsgeven. Na vier wedstrijden staat ons tweede team nu op de tweede plaats van hun afdeling met 6 punten. 's-Gravendeel 1Heineken 3: 32 Ook de tweede wedstrijd in deze competitie bleek 's-Gravendeel de meerdere te zijn van ons team. Heineken 4S.L.V. 4: 05 Het wordt een eentonige zaak met ons herenteam. In hun voordeel spreekt evenwel het feit, dat in de herenafdeling merendeels „oude rot ten" in het vak meespelen, waartegen onze „jongelingen" kennelijk nog niet opgewassen zijn. Heineken 1R.O.V.S. 5: 50 In een goed gespeelde wedstrijd op 27 mei jl. won de heer Dupper in drie sets zijn partij met 64; 26; 63. Het damesenkel was voor mejuffrouw Scheffers een moeizaam bevochten overwinning: 26; 63; 75. Het gemengd dubbel won met 36; 64; 60. De heren Dupper en Van Houweninge wonnen met 60; 64. Een uitstekend door onze dames gespeeld dubbel besloot deze wedstrijd. De cijfers spreken voor zichzelf: 61; 61. Sliedrecht 3Heineken 2: 14 Na een prachtige autorit en veel ge zoek bereikten wij het tenniscomplex van de Sliedrechtse Lawntennis Club. De heer Hoogenboom, geïrriteerd door de slechte conditie van de baan, moest de overwinning met 46; 3 6 aan zijn tegenstander laten, die kennelijk gewend was op deze zachte baan te spelen. Mevrouw Hoogen boom won in een fantastische partij haar damesenkel met 60; 63. Bravo Miep! Het gemengd dubbel werd gewonnen met 46; 63; 6 3. Onze dames wonnen met 61; 64. De heren verrasten vriend en vijand door met 62; 61 te win nen. Heineken 3Unilever 7: 32 De tweede wedstrijd tegen Unilever bracht ook twee winstpunten voor ons derde team op. Proficiat! Zij hebben nu zes punten, met nog één wedstrijd voor de boeg. Ridderkerk 2Heineken 4: 41 De heer Hoogenboom verdient wel een felicitatie, want hij is de enige, die tot nu toe een punt voor ons herenteam wist te behalen door zijn enkelspel te winnen. Berkenrode 2Heineken 1: 32 Deze laatste wedstrijd op 3 juni jl. zou beslissend zijn voor het kam pioenschap. Na een zenuwslopende partij won mejuffrouw Scheffers het damesenkel met 64; 26; 64. Het gemengd dubbel ging jammer ge noeg wederom verloren met 16; 61; 16. In een goed gespeelde partij verloor ook de heer Dupper het herenenkel in drie sets: 16; 62; 46. In een eveneens lange partij wonnen onze dames Kleyngeld en Scheffers met 64; 36; 86. Het herendubbel moest de beslissing brengen. Het verloor echter met 64; 16; 26. Nu moest er geteld wor den, want beide clubs waren gelijk geëindigd. Alleen de wedstrijden van 6 mei en 3 juni waren nu van kracht. Het aantal sets was gelijk: 1313. Nu kwam het op de games aan en hiermede waren wij niet zo gelukkig, 109 tegen 122. Berkenrode 2 was dus kampioen, waarmee wij hen geluk wensen. De captain van het eerste team wil dit verslag van de laatste wedstrijd niet beëindigen voordat hij zijn spelers en speelsters hartelijk dank heeft gezegd voor de uitstekende teamgeest en de volledige inzet in de afgelopen wedstrijden. Op naar het volgend seizoen en veel succes! Vice Versa 4Heineken 2: 50 Voor beide teams waren de kansen op een kampioenschap even groot. Mevrouw Hoogenboom verloor met 63; 60. Onze mixed werd ver slagen met 06; 26. De heer Hoo genboom moest ondanks zijn kranige spel de eer aan zijn tegenstander la ten: 26; 26. Ook het dames- dubbel werd verloren met 06; 26. De heren wisten de tweede set in hun partij op hun naam te brengen met 97, maar de eerste en derde set werd door Vice Versa gewonnen met 61; 63. Eindstand derhalve 50 in het voor deel van Vice Versa. Opgemerkt moet echter worden, dat onze tegenstan ders uitkwamen met spelers, waarvan er minstens twee regelmatig in hogere teams spelen. Aan het eind van deze competitie wil uw verslaggever gaarne opmerken, dat de verstandhouding tussen spelers en speelsters uitstekend was. Zeer verdienstelijk heeft dit team zich, met een tweede plaats in hun afdeling, in de tweede klasse gehandhaafd. Vanaf deze plaats dan ken de leden van dit team gaarne alle leden van onze vereniging, die bij de door hen gespeelde wedstrijden van hun belangstelling hebben blijk gegeven. Heineken 3Papendrecht 5: 23 Het damesenkel werd helaas door mejuffrouw Hill verloren met 57; 46. Het herenenkel won de heer Hoekstra in drie sets: 46; 62; 86. De dames moesten hun partij in drie sets prijsgegeven: 64; 16; 06. De heren Malcorps en Hoek stra verloren het herendubbel met 46; 46. Toen praktisch het ge hele tennispark verlaten was, het was inmiddels over zessen, moest tenslotte nog het gemengd dubbel gespeeld worden, hetwelk mejuffrouw Schön- berger en de heer Malcorps met 62; 86 op hun naam brachten. Hoewel deze wedstrijd niet gewonnen werd, is dit team toch uiteindelijk op de tweede plaats in zijn afdeling geëin digd, hetgeen wel een compliment waard is, aangezien drie van de vier spelers voor het eerst aan de compe titie deelnamen en er bovendien di verse malen met invallers gespeeld moest worden. Hopelijk zullen zij ook volgend jaar weer aan de com petitie deelnemen en wij wensen hen nu alvast veel succes. Heineken 4I.C.C. 10: 05 Deze laatste wedstrijd bracht ook geen verandering in de uitslagen van de door ons herenteam gespeelde wedstrijden en weer wisten zij geen puntje in de wacht te slepen. Het be stuur twijfelt niet aan de goede be doelingen van onze heren, maar vraagt zich toch af, of de waarschijn lijk te geringe ervaring, volgend jaar de opstelling van een herenteam zal rechtvaardigen. Wij raden hen der halve aan de resterende weken van het tennisseizoen goed te oefenen, op dat volgend jaar hun spel op een dus danig niveau zal zijn gekomen, dat zij de merendeels sterke tegenstan ders van de herenafdeling het hoofd kunnen bieden. De totaal door onze teams behaalde punten in deze competitie waren: Heineken 18 punten, Heineken 2 8 punten, Heineken 36 punten en Heineken 4: 0 punten. Aan het slot van dit verslag wil het bestuur gaarne alle speelsters en spe lers, reserves niet uitgesloten, die aan deze competitie deelnamen, hartelijk dank zeggen voor hun sportieve pres taties, geleverd in deze wedstrijden en hen aanmoedigen ook volgend jaar weer hun beste krachten te geven teneinde dan wellicht tot nog betere resultaten te komen. Captains en bestuur. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1967 | | pagina 19