1 DE VIERDAAGSE 1967 (vervolg van pag. 15) Nu de districtscompetitie van de K.N.L.T.B. weer achter ons ligt, ge ven wij u hieronder nog een verslag van de vier laatste wedstrijden, als mede de uiteindelijk door onze vier teams behaalde punten. Heineken 1Berkenrode 2: 32 Op 6 mei jl. werd de eerste helft van de zaterdagmiddag-competitie afge sloten. Het damesenkel, gespeeld door mejuffrouw Scheffers, leverde een overwinning op met 61; 62. Het gemengd dubbel, sinds jaren een vast punt, ging verloren met 46; 26 voor mejuffrouw Kleyngeld en de heer Van Houweninge. Het heren enkel verloor de heer Dupper met 16; 26. De dames Kleyngeld en Scheffers wisten het damesdubbel te winnen met 6—4; 57; 64. Het herendubbel moest gewonnen worden cm de volledige winst uit het vuur te slepen. Deze partij werd gewon nen met 64; 63. Ons eerste team staat nu bovenaan de ranglijst van hun afdeling door een beter wed strijdgemiddelde. Heineken 2Vice Versa 4: 23 Deze wedstrijd moest uitmaken welk team in de afdeling het sterkste was. Vice Versa had de beste kaarten in handen, daar zij de eerste twee wed strijden met 50 wonnen. Het da mesenkel verloor mevrouw Hoogen- boom met 26; 46. Door goed samenspel van het gemengd dubbel, mevrouw Van Rigteren en de heer Vis ser, kon met de setstanden 63; 5 7; 64 de totale stand op 1 1 ge bracht worden. Het herenenkel werd verloren met 16; 46. De heer Hoogenboom vocht verbeten, maar kon niet in zijn spel komen. Helaas lukte het ook onze dames niet de tegenstandsters te imponeren en zij moesten het damesdubbel gewonnen geven met 16; 16. Op de andere baan was ons herendubbel reeds be gonnen en won verrassend met 60; 61. Als wij een algemene indruk van deze wedstrijd moeten geven, moet geconstateerd worden, dat de 23 verliesstand, ook een 32 over winningsstand had kunnen zijn. Papendrecht 5Heineken 3: 23 De heer Fransen versterkte ditmaal ons derde team, daar de heer Hoek stra door een zeer gegronde reden afwezig was. Hij was namelijk op huwelijksreis. Gaarne willen wij hier mede ons herenteam nog hartelijk danken voor het afstaan van spelers aan de andere teams gedurende de competitie. In deze wedstrijd verloor mevrouw Poot het damesenkel en de heer Malcorps verloor, helaas ook, hoewel in drie sets: 75; 57; 57. I.C.C. 10Heineken 4: 50 Wederom geen puntje voor ons heren team. Maar mannen, verliest de moed niet! Deuce Again 2Heineken 1: 05 Deze wedstrijd, op 20 mei jl. ge speeld, moest met een zo groot moge lijk verschil gewonnen worden. Dit om het wedstrijdgemiddelde omhoog te brengen, aangezien ons team alleen door een beter gemiddelde bovenaan staat. De heer Dupper won snel zijn partij met 62; 63. Ook het ge mengd dubbel leverde een winstpunt op: 63; 63. Mejuffrouw Schef fers won met 03; 63; 62. Ook ons herendubbel liet er geen twijfel over bestaan wie de sterksten waren: 61; 63. Het laatste en vijfde winstpunt werd in de wacht gesleept door onze dames, die zich geducht weerden: 60; 62. Heineken 2Sunlight 1: 32 Het herenenkel moest in twee sets door de heer Hoogenboom worden prijsgegeven: 06; 16. Ons ge- Naarmate de middag verstreek en grotere groepen, soms zelfs hele optochten voorbij marcheerden, steeg bij ons de spanning en werden we meer en meer opgewonden. Opmerkingen als „Waar blijven ze nou?", werden gevolgd door kreten als „Daar zijn ze; nee toch niet." Aangezien het afdalen van de tribune na het waarnemen van onze dapperen te lang zou duren om tijdig onze bloemen te kunnen overhandigen, wrongen we ons om ongeveer vier uur door de massa op de tribune en „vestigden" ons in het door de politie bezette niemandsland. Slechts met de grootste moeite konden we ons daar, plat op de grond gezeten, handhaven. Naarmate de tijd vorderde vroegen we ons steeds angstiger af: „Hoe komen we straks, als onze Heineken ploeg er is, overeind zonder al te veel op de lachspieren van de toeschouwers achter ons te werken?" Eindelijk dan, om goed vijf uur. waren ze er. Voltallig, stelden we met een blij gevoel vast. Ploegleider Timmers stapte fier aan het hoofd van een gelukkige ploeg, die het niet was aan te zien, zoveel lange en warme kilo meters achter zich te hebben. Na al dravende de bloemen te hebben overhandigd stonden we daar en staarden de ploeg nog even na. De spanning was gebroken, maar trots waren we op onze kranige collega's. In hotel Keizer Karei waren we gedurende een deel van de avond met enkele andere Rotterdamse en Bossche belangstellenden met de wandelaars gezellig bijeen. Daar liepen enkelen op hun sokken, danste Connie Streuper op blote voeten en waren de pijn en vermoeidheid ver geten. Men was blij en voldaan en beloofde er volgend jaar weer bij te zullen zijn. O(oggetuige) De glorieuze intocht in Nijmegen van de gecombineerde Heineken wandelgroep. (De redactie dankt de dames Mudde, Streuper en Wolkenfeit, die enkele van hun dia's afstonden ter completering van dit verslag). 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1967 | | pagina 18