jaarlijkse meesterstuk, de pontonbrug over de Maas, hadden gemaakt. Na de oversteek voerde de route ons naar Mook, waar de laatste verzorgingspost was ingericht. Nadat onze voeten voor 't laatst waren verzorgd en we ons wat opgeknapt hadden, togen we naar Malden om daar de 30- en de 50 kilometer lopers op te vangen om met alle deelnemers tezamen de glorieuze intocht te beginnen. De 30 kilometer Behalve enkele „oude" rotten waren de meeste deel nemers nieuwelingen, die al veel enthousiaste verhalen hadden gehoord en het nu allemaal zelf wel eens wilden meemaken. Wel, de kennismaking is bijzonder goed bevallen. Ondanks de hitte, de dorst en de blaren verliep alles prima. Vooral op de derde dag (die toch als zwaar ste van de Vierdaagse bekend staat) ging het bijzonder snel. Of dit te danken is geweest aan de goede verzorging van de blaren door één van onze deelnemers de avond tevoren of het ietwat vreemde ontbijt (cognac, koffie en een ei) op de dag zelf is niet bekend. Nabeschouwing Vermoeide voeten, blaren en verbrande armen en ruggen vergeten wij spoedig, maar de hulpvaardigheid en team geest zullen in onze herinnering blijven. Insiders, die reeds enkele „Vierdaagsen" met Heineken gelopen heb ben, zijn trots op de „Vierdaagse mensen van 1967", die bewezen hebben, dat een gemengde brouwerijengroep één kan zijn in lief en leed. Het Rotterdamse bestuur dankt tenslotte allen, die door hun steun en belangstelling of op welke wijze dan ook, de 51e Vierdaagse tot een waar succes gemaakt hebben, waarbij we zeker apart moeten vermelden de uitstekende verzorging van de Bossche Vierdaagse Vereniging en de dagelijkse bezoeken van de heren Jonkers en Rebel. Het bestuur hoopt dezelfde leden en nog vele nieuwelingen op de 52e Vierdaagse te mogen begroeten. De intocht der gladiatoren Rustig gezeten op een volgepakte tribune, die we door de grote drukte slechts met moeite hadden kunnen be reiken, wachtten wij beladen met de uit Rotterdam mee gebrachte bloemen, de komst van onze grootmeesters in de wandelsport af. Wij, dat waren mejuffrouw Roldaan, mejuffrouw Toneman en een P.U.R. bestuurslid met echtgenote. Geïnteresseerd maar nog niet opgewonden keken we naar de eerste wandelaars, die meer of minder fit binnen kwamen. Enkelen marcheerden alsof ze net van huis kwamen, sommigen daarentegen werden binnen „gedra gen", weer anderen speelden voor clown, terwijl er één zelfs nog een eindje op zijn handen liep. (ver\olg op pag. 16) Pauze met koffie en koek. V.l.n.r. de dames Van de Griend (30 km), Veenendaal (30 km), Wolkenfeit (40 km) en Scheepers (40 km). Hoe warm het was (de derde dag). Vliegende verzorging onderweg.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1967 | | pagina 17