Afscheid A. van Deutekom DANKBETUIGINGEN DE IDEEËNBUS DIVERSEVAATJES Na een respectabel aantal dienstjaren, 48, heeft de heer A. van Deutekom, mechanische werkplaats, op 31 juli jl. afscheid genomen van Heineken Rotterdam. Op 23 juni 1919 kwam de heer Van Deutekom als 16-jarige jongeman de poort binnen. Achtereenvolgens werkte hij gedurende vijf jaar in de stal. anderhalf jaar in de mouterij en tot slot gedurende 41 Vz jaar in de mechanische werkplaats. Aan het eind van de ontvangst door de bedrijfsleiding, waar de heer Ykema bij afwezigheid van de heer Van Rossem de honneurs waarnam, dankte de heer Ykema de heer Van Deutekom voor diens langdurige en trouwe dienstverband. In deze dank werd ook mevrouw Van Deutekom betrokken. Tevens werd de bekende envelop aangeboden. Daarna ging men naar kantine Hollandia. Als eerste kwam daar de heer Schrijver, de directe chef van de heer Van Deutekom, aan het woord. De heer Schrijver noemde hem een prettig en rustig werker. Namens de bazen bood hij de heer Van Deutekom een kleine attentie aan. Vervolgens sprak de heer Kraaijenbosch. Hij vertelde onder andere hoe de heer Van Deutekom aan de naam Piet Mazzel was gekomen. Ook hij bood de heer Van Deutekom een cadeau aan. ,,Je dronk er vroeger uit, nu kun je er uit roken." Het bleek een zelf gemaakte bierkroes te zijn, die sigaren bevatte. Hiermede wil ik mede namens mijn vrouw en kinderen, directie, be drijfsleiding, chefs en collega's hartelijk dank zeggen voor de belang stelling, toespraken en cadeau's ter gelegenheid van mijn 25-jarig dienstjubileum. Het is voor ons een onvergetelijke dag geweest. Amsterdam. G. DOOYEWEERD Mede namens mijn vrouw wil ik gaarne mijn hartelijke dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling, de vriendelijke woorden en de cadeau's die mijn afscheid op 31 juli j.l. tot een dag gemaakt hebben, die wij niet licht zullen vergeten. Rotterdam. A. VAN DEUTEKOM Hiermede betuig ik mede namens mijn vrouw en kinderen mijn harte lijke dank aan directie, medische dienst, chef en collega's, de perso neelsvereniging, hoofd en instructeurs en collega's van de B.Z.B. voor de belangstelling en de prachtige fruitmanden en bloemen die ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen. Den Bosch. A. H. M. VERHOOF Door de plaatselijke ideeënbuscommissie te Rotterdam werden in de afgelopen periode de volgende beloningen toegekend: H. van der Horstbottelarij: Bevestigen van een spiegel achter de flessenwissel van colonne III, zodat omvallende flessen terstond worden op gemerkt. Beloning 25, Mejuffrouw H. J. W. Kerpershoekbouw bureau: Samenstellen van briefsets met carbon. Beloning 25, J. Zwanenburg, malerij: Het monteren van een zeef voor het stortgat van de molenbak, zodat ongerechtigheden opgevangen worden. Be loning 15,--. Een aanmoedigingspremie ontving J. Verkerk, centraal magazijn. Na 48 dienstjaren nam de heer A. van Deutekom op 31 juli afscheid van de Heineken Rotterdam. U ziet hem hier na aankomst op de brou werij samen met zijn vrouw en dochter en begeleid door de heer Ruivenkamp. Namens het jubileumfonds bood de heer Mollenbroek jr. mevrouw Van Deutekom een boeket bloemen aan. De heer Kort overhandigde namens de Algemene Be drijfsgroepen Centrale de heer Van Deutekom een kistje sigaren. Hierna was men nog enige tijd, onder het genot van een glaasje en een hartige hap, gezellig bijeen. (Gratis advertenties van en voor het personeel. Opgaven in te dienen bij de redactie onder ver melding van naam, brouwerij, telefoon en/of huisadres). Ter overname aangeboden: Projectiescherm (glasparel), afm. 0,95 x 1,25 m en een 8 mm film viewer (Minette). Hulzebos, tel. 198, Rotterdam of 's avonds (010) 126467. De Groot: elk jaar een nieuwe ID Smit: geen flauw idee! 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1967 | | pagina 15