Mosselfeesten in Zierikzee REDDING IN SCHEVENINGEN heden een rondgang te maken door de stad en langs de gepavoiseerde vloot. Vervolgens vertrokken de vissersbo ten, met aan boord de bezoekers, voorafgegaan door een kotter ge nodigden met onder andere de burge meester van Zierikzee en de mossel prinses, en een kotter met het plaat selijke muziekkorps. Het konvooi koerste de Oosterschelde op om Neptunus te halen, die met enige balen pas gevangen mosselen van een boei werd opgepikt. Na terugkeer op de wal stonden de mosselen en het bier al gereed op de pittoreske vismarkt en bij het café restaurant van de heer Jac. Weber op de Nieuwe Haven, die vol lof was over de medewerking van onze Hei- neken mensen, die hem prachtig ge holpen hebben. (De mosselen zijn op een speciale wijze bereid: gekookt in zeewater met bijvoeging van kruiden en spece rijen, een typisch Zeeuws zeebanket, waaraan u bij gelegenheid zeker niet voorbij mag gaan). De dag werd besloten met een prach tig vuurwerk, waarvoor eveneens grote belangstelling bestond. Tot diep in de nacht werden de feestelijkheden daarna nog in de café's voortgezet. De Heineken Rondjes vonden gretig aftrek. Als u van Rotterdam via het Helle gatsplein en de Grevelingendam naar Schouwen-Duiveland rijdt, dan gaat u vanzelfsprekend ook naar Zierikzee. Een rustig oud stadje dat een bezoek ten volle waard is. Éénmaal in het jaar is Zierikzee ter gelegenheid van het uitvaren van de mosselvloot ge huld in een roes van feestvreugde. Uit alle delen van het land en ook van ver daarbuiten stroomden 19 juli jl. de mensen toe om deze mossel- feesten te vieren. Het spreekt daarom vanzelf, dat Heineken dit niet zo maar voorbij heeft laten gaan en dus werd toestem ming gevraagd voor het bevestigen van een groot aantal vlaggen op de kotters en jachten, spandoeken in de straten en langs de gevels. Reeds vroeg waren honderden mensen op de been om onder zeer fraaie weersomstandig- die door de gevaarlijke stroom, het strand niet meer konden bereiken. De jongen kon nog net het hoofd van het meisje bovenwater houden. Direct ging de heer Meijer het water in en slaagde erin de drenkelingen te be reiken. Hij gaf het meisje daarna aan een tweede redder die met een lijn te hulp was gekomen. De jongen had nog zoveel kracht dat hij zelf de lijn kon vasthouden. De heer Meijer echter, raakte nu zelf in moeilijkheden toen de stroom ook hem probeerde mee te sleuren. Maar met behulp van een vanaf de strekdam toegeworpen lijn kon hij snel het strand weer be reiken. Met deze moedige redding heeft de heer Meijer, die 25 jaar geleden lid was van de reddingsbrigade Hillegers- berg/Schiebroek na zoveel jaren het geleerde nog uitstekend in praktijk gebracht. Mosselen eten aan de haven (tegenover het café-restaurant van de heer Weber). Donderdag 27 juli jl. heeft de heer A. G. Meijer van het centraal maga zijn te Rotterdam met veel moed en tegenwoordigheid van geest aan het Scheveningse strand een meisje van de verdrinkingsdood gered. De heer Meijer stond juist op het punt te gaan zwemmen toen zijn aandacht werd getrokken door een jongeman die met veel moeite één van de strekdammen opklauterde en daar zacht om hulp roepend bleef liggen. Iets verder in zee zag hij toen een jongen en een meisje, 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1967 | | pagina 13