Gulder bier uit Burgos op de markt verschenen Achteraanzicht van de brouwerij. Rechts het keldergebouw; links het complex waarin o.a. de bottelarij en het magazijn vol/leeg zijn ondergebracht. Het is alweer enige tijd geleden dat wij iets hebben verteld over de vor deringen die werden gemaakt bij de bouw en installatie van de nieuwe brouwerij in Spanje. Inmiddels heb ben de gezamenlijke krachtsinspannin gen van alle betrokken partijen ertoe geleid dat ook in deze brouwerij de produktie gestart kon worden. Deze mijlpaal werd bereikt op 3 mei jl., toen met goed gevolg het eerste brouwsel werd uitgeslagen. Deze ge beurtenis werd nog geaccentueerd doordat de brouwerij zich tezelfder tijd mocht verheugen in een bezoek van de heren Wittert van Hoogland, Gombert. Klomp en Marriott. Na het succesvolle eerste brouwsel werd begin juni een aanvang gemaakt met het bottelen waarna kort daarop de eerste flessen met ,,Gulder"-bier op de markt zijn verschenen. Hoewel nog niet tot in de details af gewerkt nadert de brouwerij nu haar voltooiing. Door middel van de bij gaande foto's hopen wij u een indruk te geven van het uiteindelijk resul taat. HDs. Bezichtiging van de brouwerij. Op het bordes in het ketelhuis zien we van rechts naar links: de heren Wittert van Hoogland, Daniel (Technical Manager Burgos), Vermeulen (H.T.B.), Martin (General Manager Burgos), Marriott (een der directeuren van United Africa Comp. Ltd.), Leeuwen burg (Installation Manager). Links: Frontaanzicht van de brouwerij. In het hoge gedeelte het brouwhuis met daarachter de kelderruimte; het lagere gedeelte rechts is het kantoorgebouw. Rechts: Bottelarij. Een overzicht van het grootste deel van de bottelcolonne die 30.000 flessen per uur kan verwerken. In het centrum van de foto de flessenwasmachine. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1967 | | pagina 11