DE KOMST VAN DE COMPUTER BIJ HEINEKEN De programmering Kort samengevat betekent het woord programmering: het vastleggen van de weg, die de computer moet af leggen om tot het door ons gewenste resultaat te komen. Laten we echter, voordat we over de programmering gaan praten, eerst nog eens iets zeggen over de com puter zelf. Maar al te vaak wordt er over dit DING gesproken of het een bijzonder mirakel zou zijn. Eens en vooral, dit is niet waar! In dit verband zouden we een computer, in wezen een dom ding zonder enig eigen denkvermogen, willen vergelijken met een kip. Dit klinkt u misschien wat wonderlijk in de oren, maar aangezien wetenschap pelijk is vastgesteld, dat dit dier bijzonder dom is, lijkt deze vergelijking ons volkomen gemotiveerd. Wilt u misschien eens proberen hoe dom een kip is? Neemt u dan eens de volgende proef, maar voorzichtig, want dood door uitputting van de kip zou het gevolg kunnen zijn. Indien u onze eierproducent achter een stuk gaas plaatst, dat slechts één opening heeft en u strooit aan de voor zijde wat voer, dan zal de kip steeds maar heen en weer gaan draven, kijkend naar het voer zonder te trachten de uitgang te zoeken, via welke zij in staat zou zijn zich eindelijk de krop vol te gaan eten aan de heerlijke, goudgele maiskorrels. Rotterdam, 9 juni 1966. Aankomst van de computer per speciale IBM-trailer. Het vervoer hiermee wordt kangoeroe transport genoemd. De laadkist, van binnen geheel gecapitonneerd (van een schokdempende laag voorzien), werd in Montpellier, Frankrijk, in de fabriek be laden en daarna met onderstel en al op een speciale wagon geplaatst. Het ver voer per trein ging tot Rotterdam, waar een trekker het transport overnam. Aangezien computerapparatuur alleen in Amsterdam mag worden ingeklaard, reed men eerst naar de hoofdstad en vervolgens terug, naar de brouwerij in Rotterdam. Voorwaarde moet natuurlijk zijn dat de kip hongerig is, daar ze anders niet voldoende interesse zou kunnen tonen en al rondscharrelende de uitgang zou kunnen vin den. Keren we nu terug naar de computer, dan zien we, dat het programma, samengesteld door onze programmeurs en ingebracht in het werkgeheugen van de computer er voor moet zorgdragen, dat de juiste weg naar een van te voren bepaald doel goed wordt afgelegd. En dit alles vol gens een nauwkeurig gepland tijdschema, waarbij door de computer met snelheden van miljardste seconden (nano seconden) gewerkt wordt. Indien nu de computer bij het afleggen van een bepaalde route een obstakel con stateert, dan zal zij tot zes maal toe proberen dit „te nemen". Lukt dit niet, en de weg blijft geblokkeerd, dan zal zij op een schrijfmachine aangeven dat ze het opgeeft en haar pogingen verder staken tot de operator een nieuwe instructie geeft. Deze door de fabrikant ingebouwde zekering voorkomt een eventueel vervroegd einde van een veelbelovend computerleven, zodat haar kansen op het bereiken van een goed verzorgde levensavond groter zijn dan die van onze gevederde vriend in de eerder geschetste situatie. We stellen dit probleem nogmaals zo uitgebreid, omdat het alleen het intellect van de mens is, dat de resultaten 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1966 | | pagina 8