a 0 0 ann a üri eb b b ttl sb eh 0 0BÖ0 E 0 H M|J □0 asm E 0 B n ulu 0 GEHEIM SCHRIFT- PUZZEL 090a 0 B 0 09 fflaoBn H0n aan as MIJ 00 H0BE 'Doet cc oo& ween mee? OPLOSSING LETTERGROEPRAADSEL DE PUZZELHOEK 1 Het schijnt toch wel prettiger te werken indien zoals bij een Lettergroepraadsel de te ge bruiken letters reeds zijn vermeld. De gemakkelijkste woorden wor den het eerst uitgezocht en afge- streept. dan volgen de getaxeerde woorden. De moeilijke woorden, die daarna overblijven, worden uit eindelijk door combinatie van geest en woordenboek gestrikt. Hulde aan de velen, die er zo uit gekomen zijn en proficiat aan de genen, die door het lot als prijs winnaars zijn aangewezen, te weten: mevrouw H. Leeflang- Hoorn te Amsterdam, de heer J. H. Middeldorp te Rotterdam en mevrouw A. Reiss-de Haan te Volendam. Voor deze maand heb ik weer eens een Geheimschriftpuzzel opgesteld, die door verscheidene in het vak doorknede (van een kleurenpotlood voorziene) ontcijferaars gemakke lijk gevonden wordt. Vooral omdat het iets te maken heeft met de fiscus, en dan is een ieder goed „bij". Doe uw best, zie wat het u te zeg gen heeft en win op die manier een van de drie prijzenbonnen van 7,50. Houd de fiscus in het achterhoofd! Voor u zal dat een extra aanspo ring zijn om een van de cadeau bonnen in de wacht te slepen. Gaarne zie ik uw oplossingen uiterlijk 16 december ingezonden. Veel genoegen! Keiler 1kantoorjas 2. modernisme 3. geagiteerd 4. ondernemen 5. zwanebrood 6. handreiker 7. geheimenis 8. luisteraar 9. vertebraal 10. altruïsten 19. invariabel 11. argonauten 20. betaalbaar 12. geoorloofd 21. geldhandel 13. uitmuntend 22. baardharen 14. stuifbrand 23. omkoopbaar 15. vorstgrens 24. scheerzeep 16. vastpraten 25. sluimering 17. kikkerland 26. drievoudig 18. gruweldaad 27. plantkunde U|H|- in B0i eb ma a a sa L j

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1966 | | pagina 18