HET KLEINSTE BOEK TER WERELD waarin hij het verhaal over het ont staan van het lied en enige dingen betreffende de schrijver en de com ponist meedeelde. Uit deze brief kan men opmaken, dat de toenmalige pastoor Joseph Mohr op 4 december 1848 als hulpprediker in Wagrein bij Salzburg stierf. Men heeft hem zeer vereerd, maar toch stierf hij zo arm, dat hij op kosten van de gemeente moest worden begraven. De aardse roem heeft hem niet kunnen bereiken. Maar ook Franz Xaver Gruber ver ging het niet veel beter. Hij ver diende wel als organist van Hallein zijn dagelijks brood, maar zoals tijd genoten vaststelden, waren beiden, tekstdichter en componist van het on sterfelijke lied „Stille Nacht, Heilige Nacht", zo arm als de schaapherders op weg naar Bethlehem. Het altaar in de Gedachtniskirche te Oberndorf. Op deze plaats klonk tijdens de Christmette op 24 december 1818 voor de eerste keer het Kerstlied „Stille Nacht, Heilige Nacht". Het hoofd van dichter Joseph Mohr is in het altaar gehouwen. Om u te laten zien, hoe „klein" dit kleinste boek ter wereld ook werkelijk is, hebben we er een dubbeltje naast gelegd(ware grootte). Enige tijd geleden, om precies te zijn in het aprilnummer van Vers van 't Vat, hebben wij u iets laten zien over de techniek van het graveren. Wij drukten toen het Onze Vader voor u af en zoals u zich wellicht nog kunt herinneren was het geheel van de tekst niet groter dan 31/2 vierkante millimeter. Een even „groot" staaltje van gra veerkunst is wat genoemd wordt „het kleinste boek ter wereld", dat wij van de heer Annegarn van onze brouwerij in Rotterdam ontvingen. De afmetingen van dit „boek" zijn 6 bij 5 millimeter en hierin is op genomen het Onze Vader in zeven talen en wel: Engels, Frans, Duits, Amerikaans, Spaans, Nederlands en Noors. In het boekje is het Onze Vader in de genoemde talen telkens op een pagina (5 bij 4 millimeter) afgedrukt. Ook de afdruk hiervan zult u niet Engels: The Lord's Prayer Our Father, Which art in Heaven. Hallowed be Thy name, Thy kingdom come, Thy will be done in earth, as it is in Heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen. Frans: Le Notre Père. Notre Père, Qui êtes aux Cieux. Que Votre nom soit sanctifé, que Votre règne arrive, que Votre volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offen ses, comme nous pardonnons a ceux qui nous ont offenses et ne nous laissez pas succomber a la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit- il. Duits: Das Vaterunser. Vater unser, der Du bist im Himmel. Geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie in Himmel, also auch auf Erden. Unser taglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Ubel, denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in der Ewigkeit. Amen. Het kleinste boek ter wereld ligt in een wit doosje, dat aan de binnenzijde gevoerd is met rood satijn. Het doorzichtige hoesje, waarin dit boekje wordt bewaard, is aan de onderzijde een vergrootglas, waarmee men in staat is de tekst te lezen. zonder loep of vergrootglas kunnen lezen. Om u een beeld te geven van het uitzonderlijk kleine lettertype dat in „het kleinste boek ter wereld" is gebruikt, drukken wij hiernaast het Onze Vader in drie van de zeven talen en wel in het Engels, Frans en Duits in een normaal lettertype voor u af.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 9