sneeuw valt en de sterren aan de hemel schitteren; als alles rustig is, niet alleen buiten, maar ook binnen in de mensen. Zoals het eenmaal is met Kerstmis. „Stille Nacht, Heilige Nacht." De bewoners van Oberndorf weten niet, dat zij eigenlijk een première bijwonen, dat zij getuige zijn van de geboorte van een lied, dat méér is dan een lied. Dat een geloofsbelijde nis is van de goede mens en dat steeds door meer en meer mensen als zodanig wordt erkend. Zij weten slechts, dat dit lied diezelfde middag is ontstaan, toen het orgel van de oude St. Nikolauskerk plotseling on bespeelbaar werd Zo heeft men het mij afgelopen zo mer bij mijn bezoek aan Oberndorf verteld, toen ik vergeefs naar de oude St. Nicolauskerk zocht. Dit Godshuis werd ongeveer vijftig jaar geleden tot puin. Alleen een oude watertoren bleef nog staan, als ge tuige van deze gedenkwaardige Kerstnacht. Op de plaats, waar eens de kerk stond, is een herdenkings kapel gebouwd, waarheen bezoekers uit alle delen van de wereld een bedevaart maken en hun naam in het gastenboek schrijven. Men vertelde mij ook nog, dat in de daarop volgende jaren na de geboorte van het Kerstlied in het voorjaar, de pastoor de beroemde orgelbouwer Mauracher heeft uitge nodigd naar Oberndorf te komen om het oude orgel te repareren. Reeds op de eerste dag hoorde Mauracher van het lied „Stille Nacht, Heilige Nacht" en hij nam de tekst en de muziek mee naar Tirol. Twee koop lieden, de gebroeders Strasser, die op alle Europese markten handschoenen verkochten, hoorden ook van het nieuwe lied. Dertien jaar later zongen zij het in Leipzig voor de Katholieke Congregatie. Van hieruit drong het lied over de hele wereld door. Overal zong men het lied, maar bijna nie mand wist de naam van de compo nist en de tekstdichter. Het was in 1854, achtendertig jaar later, dat de Koninklijke Kapel in Berlijn hierover inlichtingen inwon. Franz Xaver Gruber, die intussen organist van de Stadtkirche te Hal- lein was geworden, schreef op 30 december 1854 een brief naar Berlijn, Het Gedachtnis- orgel voor de dichter van het Kerstlied „Stille Nacht, Heilige Nacht", Joseph Mohr, in de Pfarrkirche in Wagrein. Een gedenkteken in de Pfarrkirche te Oberndorf bij Salzburg. Gewijd aan de priester Joseph Mohr als dichter en aan de onderwijzer Franz Xaver Gruber als componist van het Kerstlied „Stille Nacht, Heilige Nacht".

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 8