Bedrijfsnieuws AMSTERDAM De afdeling expeditie was voorheen gevestigd aan de straat zijde (foto hoven). In deze ruimte zijn nu de magazijnadmi nistratie en de kas gehuisvest; daarachter bevinden zich de salaris- en de loonadministratie. Op de foto onder ziet u v.l.n.r. de heren Boeyink, Sluyter, Versteeg en Keuter. Bij het betreden van het oudste gedeelte van het bedrijfs- kantoor te Amsterdam krijgt men direct reeds een indruk van de moderniseringdie de hier gevestigde afdelingen hebben ondergaan. Links bevindt zich de expeditierechts de magazijn administratie en de kas. In het kantoor van de brouwerij te Amsterdam zijn in de afgelopen maanden enkele belangrijke vernieuwingen en moderniseringen tot stand gekomen. Het betreft hier het oudste gedeelte van het bedrijfskantoor, namelijk de verdieping waar de afdelingen expeditie, loonadminis tratie, kas en magazijnadministratie zijn gevestigd. Tegelijk met de verbouwing werd een hergroepering van genoemde afdelingen doorgevoerd en extra plaats ingeruimd voor de salarisadministratie, die van het hoofdkantoor naar de brouwerij verhuisde. De nieuwe situatie is zo, dat de afdeling expeditie zich nu bevindt aan de zijde van de binnenplaats. Voorheen was hier de loonadministratie gevestigd. Aan de straat zijde liggen, achter elkaar, de afdelingen magazijn administratie en kas, de salaris- en de loonadministratie. De verbouwing, die zich grotendeels in de zomer maanden (de drukste tijd) afspeelde, heeft nogal wat ongerief meegebracht in verband met het feit dat het personeel wegens ruimtegebrek gedurende die tijd niet elders kon worden ondergebracht. Terwijl er gesloopt, getimmerd en gemetseld werd, dienden de werkzaam heden van de verschillende afdelingen normaal door gang te vinden en moesten van tijd tot tijd de proble men van een interne verhuizing onder ogen gezien worden. Ook het verplaatsen van de telefoonapparatuur van de expeditie (deze heeft enkele directe lijnen en

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 4