KERSTMIS 1965 Het is opmerkelijk hoe de Kerstdagen een jaarlijks weerkerend ogenblik van bezinning vormen. In een wereld, waarin de tegenstellingen op onder andere politiek en geestelijk gebied meer dan ooit in tegenspraak schijnen met de woorden, die in de Kersttijd opgeld doen, is het inderdaad goed bij een dergelijk rustpunt stil te houden en te bedenken, hoe ondanks dit alles één belangrijk element de mensheid verbindt. Allen immers streven het in hun ogen goede na. Hoe verschillend onze opvatting over dit uiteindelijk „goede" ook zij, er zou juist tijdens de feestdagen een groter begrip voor elkaar moeten ontstaan, als wij om ons heen dit positieve zoeken proberen te herkennen. Moge zo in deze Kersttijd het contact tussen u en de ander, in gezin, werk en ontspanning, veel vreugde brengen. Moge er voor u allen op eigen wijze werkelijk sprake zijn van een vredig Kerstfeest en een gelukkig 1966. Dit wenst u van harte de raad van bestuur.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 3