Personalia In onze dienst traden: Amsterdam: 31. 8.65 J. Reyinga, bottelarij 30. 9.65 mevr. H. de Roo-van Os, kan tine br. 20. 9.65 mevr. H. P. Smook, bottelarij 1.11.65 J. Mengers, begr. en verslagg. 1.11.65 mej. L. E. Bastiaans, verk.secr. 1.11.65 mej. J. Sijtsma, verk.secr. 1.11.65 drs. C. J. Melcherts, bedr.eco- nom. afd. 16.11.65 mej. C. van der Hoek, secr. Heineken Int. 24.11.65 mevr. M. M. M. Berends-Lin- sen, afn.rek.crt. 1.12.65 mej. A. C. Groen, len.adm. 1.12.65 mej. A. Prijs, export Rotterdam: 27. 9.65 A. J. Kortland, emballage leeg 16.10.65 ir. E. M. Rintel, technische dienst 1.11.65 J. L. Jonkers, bedrijfsbureau 1.11.65 J. M. Vaessen, bouwbureau ho reca 1.11.65 mej. K. M. R. Reyenga, ver schepingen 1.11.65 W. A. M. van Riet, mach. in opl. 1.11.65 E. W. Benne, mach. in opl. 1.11.65 mej. T. H. Rook, techn. inkoop 8.11.65 mej. T. E. Muller, verschepingen 15.11.65 mej. R. M. A. Vandemoortele, secretariaat H.T.B. Den Bosch: 27. 9.65 F. A. van Scheppingen, machine kamer 1.11.65 H. J. W. M. Hermans, vertegen woordiger huisverbruik Onze dienst verlieten: Amsterdam: 21.10.65 mej. J. E. Smit, bottelarij 22.10.65 J. Vosselman, bott.werkpl. 28.10.65 mevr. P. G. C. M. Jacott-Ver- berne, bedr.lab. 31.10.65 mevr. T. C. M. Janmaat-Wer- neke, afn.rek.crt. 31.10.65 J. B. J. Abspoel, vertegenw. 5.11.65 S. Arvelo Delgado, bottelarij 12.11.65 mevr. E. Terpstra-v. Oostveen, corr. en doe. 26.11.65 mej. A. S. v. d. Krieke, bedr.lab. 30.11.65 mej. M. A. ten Hoedt, fin.ec.afd. Heineken Int. 30.11.65 mevr. Th. J. v. Dijk-v. Oost veen, len.adm. Rotterdam: 30. 9.65 mej. J. Deurloo, prod. ink. 19.10.65 J. P. van Uden, garagewerk plaats 29.10.65 P. C. J. A. Urban, magazijn 31.10.65 mej. N. Mouchonnet, secretari aat H.T.B. 31.10.65 Th. B. Waalder, mach. in opl. 31.10.65 J. Kareis, bedrijfsbureau 5.11.65 mej. M. Pijpers, laboratorium 5.11.65 J. K. Stoorvogel, emb.-leeg Den Bosch: 18.10.65 H. van der Zalm, bottelarij 18.10.65 M. Villameriel Izquierdo, botte larij 18.10.65 M. Teijeiro Corral, bottelarij 18.10.65 B. Vaz Villaza, bottelarij 21.10.65 A. Elduque Beltran, bottelarij 25.10.65 J. Rivero Mendoza, bottelarij 1.11.65 R. Jurriëns, bottelarijwerkplaats 1.11.65 D. H. M. Jansen, laboratorium 1.11.65 L. W. den Teuling, bottelarij 8.11.65 S. Rivero Mendoza, bottelarij Met pensioen: Rotterdam: 30.11.65 J. C. Scheuierman, eigen grond- stoffenopslag Gehuwd: Amsterdam: 30.11.65 mevr. C. J. Pouderoyen, export, met J. Daman Willems Rotterdam: 4.11.65 T. Notenboom, garage werkpl., met mej. M. Pijpers, lab. Den Bosch: 29.10.65 mej. A. J. Westervoort, expedi tie, met A. J. J. Pasnagel Geboren: Amsterdam: 26.10.65 Maria J. C., dochter van C. J. J. Mol, verk.secr. 27.10.65 Maria J., dochter van D. Lind- ström, boekh. 19.11.65 Renée A., dochter van A. Koornstra, kwaliteitsdienst Rotterdam: 20.10.65 Marcel, zoon van M. J. Key, magazijn 2.11.65 Hermanus B., zoon van H. B. Buys, emballage-leeg 3.11.65 Saskia Marina, dochter van ir. H. Ph. Dries, projectenbureau 11.11.65 Emilia C. F., dochter van H. P. J. R. v. d. Voort, verkoop Nederland algemeen Den Bosch: 17.10.65 Monique Y., dochter van P. G. Westerlaken, baas bottelarij werkplaats 22.10.65 Berendina M., dochter van J H. Wienen, machinekamer 23.10.65 Ingrid C. J., dochter van A van Rooy, legkelder 26.10.65 Margaretha A., dochter van M J. van Heek, boenplaats 28.10.65 Monique H. P., dochter van J J. J. Evers, poortcontrole 30.10.65 Louise E., dochter van E. M. Gaspersz, bottelarij Mutaties: Amsterdam: 1.10.65 E. F. Keesman, machinekamer, aangesteld als technisch onder baas energiedienst 1.10.65 mr. E. A. P. M. Hoogeweegen, van bedr.ee.zaken Heineken Int. naar export 1.10.65 jhr. M. W. W. F. Boreel, van export naar bedr.ec.zaken Hei neken Int. Rectificatie: 8.10.65 J. M. Coesel, prod.tech.dienst, aangesteld als werkvoorbereider Rotterdam: 1. 9.65J. L. J. Hagen, van tech. opl. naar projectenbureau 11.10.65 ir. R. Y. Kranenburg, van techn. opl. naar kwaliteitsdienst 1.11.65 A. J. Houtbraken, van secreta riaat H.T.B. naar techn. ink. 1.11.65 G. C. Raadtgever, van tapkelder naar secretariaat H.T.B. 1.11.65 A. H. Pols, van commercieel personeel in opleiding, naar se cretariaat Diploma's: Rotterdam: 26.10.65 behaalde mej. T. E. van Dor drecht, centr. lab., het diploma A Chemisch Bedrijfsanalist GOUDEN HUWELIJKSFEEST Het eerste gouden bruidspaar voor het nieuwe jaar is het echtpaar Vlasblom uit Rotterdam. Op 16 februari hopen zij na melijk het feit te herdenken dat zij vijf tig jaar geleden in het huwelijk traden. Vanaf deze plaats willen wij de heer en mevrouw Vlasblom nu reeds van harte gelukwensen met deze dag. DE LEEFTIJD DER STERKEN Op resp. 3 januari en 27 februari a.s. hopen mevrouw M. C. v. d. Sman-Emans te Rotterdam en mevrouw G. Roelofs- Remeeus te Amsterdam het feit te herdenken, dat ze 80 jaar geleden het levenslicht aanschouwden. Mevrouw P. A. C. van Uggelen-Vuyk te Amsterdam hoopt 17 januari a.s. haar 85-ste verjaar dag te vieren en de heer J. T. v. d. Berg te Rotterdam hoopt 22 februari a.s. 90 jaar te worden. Ook zijn er deze keer twee 91-jarigen te vermelden en wel de heer J. Bethlehem te Rotterdam, die op 6 februari jarig is en de heer J. Steen te Amsterdam, die ditzelfde heuglijke feit op 15 februari hoopt te herdenken. Van af deze plaats feliciteren wij alle jarigen alvast van harte en wensen hen gaarne een prettige dag toe. DANKBETUIGING Voor de betoonde belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man wil ik op deze plaats gaarne mijn dank betuigen. Mevrouw E. van Beek-Schutte (vervolg van pag. 23 J in te pakken, en de aanwezige Bossche naren vermoeid, maar tevreden, huis waarts gingen, enige tijd later gevolgd door de Belgische feestvierders. Uit de reactie van onze Belgen is duide lijk gebleken, dat het experiment volledig is geslaagd. Iedereen was tevreden, enthousiast zelfs, en men gaf ons de ver zekering, dat hun personeelsfeest, op deze manier opgezet, zonder meer voor her haling vatbaar is. Welnu, Belgische vrienden, tot ziens dan op UW volgende jaarfeest. dLt 33

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 35