DE PUZZELHOEK In hoeverre de hersens thuis gekraakt hebben bij de cijferpuzzels, is mij niet bekend; wel, dat er niet overdadig veel, maar wel zeer enthousiaste in zendingen waren. De dames ontbra ken, behoudens één inzendster uit Amsterdam. Hulde mevrouw! De oplossingen waren als volgt. 1. VERS VAN T VAT BIER kon door vele cijfercombinaties worden voorgesteld en leverde der halve geen moeilijkheden op. Het ge val zou moeilijker geweest zijn, in dien eveneens gesteld was, dat het woord VAT een priemgetal diende voor te stellen. 2. De ogen, die u had moeten gooien, zijn: 4 5 6. Tenslotte wat be treft de „vrijwillige" bijdrage zij ver meld, dat het hoogste getal dat met de ogen 3 4 -5 gemaakt kan worden, 36 is. Als winnaars zijn naar voren ge komen P. I. van der Goes, Nigeria en L. van der Eyk, Amsterdam. Proficiat, heren! Het puzzelmenu voor de feestdagen De feestdagen geven ons weer uitge breid gelegenheid tot puzzelen, mede dank zij de onontbeerlijke en zeer gewaardeerde medewerking van de heer A. Hulzebos te Rotterdam met diens u welbekende Kryptogram. Hartelijk dank! Het Kruiswoordraadsel van mijn hand zal u geen moeilijkheden ople veren, maar naar ik hoop alleen ge noegen. Onder de inzenders, die de juiste antwoorden hebben gegeven, worden weer 2x3x3 riksen (voor elk van de twee opgaven drie cadeaubonnen a 7,50) verloot. Tenminste, als u zorgt dat uw oplossing uiterlijk 18 januari 1966 in Amsterdam aanwezig is. Rest mij nog u allen dank te zeggen voor het zeer aangename puzzel contact van het afgelopen jaar, zowel met de in actieve dienst zijnde mede werkers, als met de gepensioneerden, in binnen- en buitenland. U allen wens ik een prettig Kerstfeest toe en na een gezellig uiteinde een zeer voorspoedig 1966! En zoals altijd, veel genoegen met de puzzels! Keiler KRUISWOORDRAADSEL Horizontaal: werk van een componist sein waterroofdier water in Brabant speelgoed lat bij beenbreuk muzieknoot loofboom fijne openingen afdeling op een tentoonstelling lange reep hout voegwoord opbergkoker deel van de Bijbel (afk.) been van de borstkas kneedbaar mengsel dochter van Zeus voorzetsel opbergruimte ordegeestelijke nevelig, vaag (op foto) titel (afk.) windrichting (afk.) bevel ijle, brandbare stof ter plaatse (afk.) kippeneigenschap muzieknoot gebaren maken opnieuw netelig kerkelijk gebruik niemendal Perzië ten name (afk.) kwajongens scheikundig element (afk.) 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 32