vers van t vat Inhoud MAANDBLAD VAN EN VOOR HET PERSONEEL VAN HEINEKEN'S BROUWERIJEN NEDERLAND N.V. 16 jaargang, no. 117 REDACTEUR: W. J. Bruggeman REDACTIECOMMISSIE: W. Kloppenburg E. C. Arendsen Mr. C. H. W. d'Artillac Brill Mr. L. M. Pahud de Mortanges J. G. Timmer REDACTIEADRES: Amsterdam mej. H. D. van den Steenhoven Rotterdam W. J. Bruggeman 's-Hertogenbosch H. M. Sikking L. J. van Rhijn CORRESPONDENTEN: Amsterdam H. J. Leeflang L. Hof 's-Hertogenbosch H. M. Sikking L. J. van Rhijn KOPIJ VOLGEND NUMMER: De kopij voor het februarinummer 1966 dient uiterlijk 10 januari a.s. in het bezit van de redacteur te zijn. OP DE VOORPAGINA: in de machinekamer van onze Bossche brouwerij staat telkenjare een kerstboom, die door het perso neel zelf wordt opgetuigd. Vorig jaar maakten wij er deze close-up van. pag. Kerstmis 1965 1 Bedrijfsnieuws Amsterdam 2 Personalia buitenland 3 De geboorte van ,Stilie Nacht, Heilige Nacht' 4 ,,Het kleinste boekje ter wereld" 7 Uit de geschiedenis van het drinkglas 8 Het Lady Heineken-glas 11 De ,,Triglav-tocht" 12 Dierenvriend D. van Dam (Luchtbrug naar Artis II) klom opnieuw in de pen 16 Dit is zijn hobby (14): J. P. van der Zeeuw 20 De ideeënbus 23 Afscheid J. C. Scheuierman 24 Dankbetuiging 24 Een brief uit Australië 24 Biersleetje 24 Van onze verenigingen 25 De Sinterklaasfeesten voor de kinderen 26 Onze kinderton 28 De puzzelhoek 30 Overzicht van de jubilea en pensioneringen in 1966 32 Personalia 33 Gouden huwelijksfeest 33 De leeftijd der sterken 33 Dankbetuiging 33

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 2