J. C. SCHEUIERMAN AFSCHEID DANKBETUIGING EEN BRIEF UIT AUSTRALIË klutsen-. BIERSLEETJE Namens de collega's overhandigde de heer Mollenbrok een cadeau onder couvert. In Rotterdam nam op 30 november 1965 weer een van onze oudgedienden in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van de Heineken gemeenschap. Het was de heer J. C. Scheuiermandie ruim 45 jaar de brouwerij in de Maasstad heeft gediend. Na zijn indiensttreding in 1920 was hij gedurende veer tien jaar werkzaam in de gist- en lagerkelders. Daarna ging hij over naar de mouterij, in welke afdeling hij zijn gehele verdere diensttijd bijna dertig jaar heeft doorgebracht. Aan de afscheidsreceptie in kantine Hollandia ging, zoals in Rotterdam te doen gebruikelijk is, de ontvangst bij de bedrijfsleiding vooraf. Omdat de heer Scheuier man zoveel jaren in de mouterij heeft gewerkt en dit enige jaren geleden stilgelegde „bedrijf" op zijn duimpje kent, kwamen al spoedig allerlei, soms sterke verhalen op tafel. Ook hier bleek dat de heer Scheuierman, die niet getrouwd is, een man is met gevoel voor humor, hetgeen deze afscheidsbijeenkomst bepaald niet wee moedig deed zijn. Aan het einde van de ontvangst dankte de heer Van Rossem, mede namens de directie, de heer Scheuierman voor hetgeen deze in 45 jaar trouwe dienst voor de brouwerij in Rotterdam heeft gedaan. In Hollandia, waar collega's en bekenden bijeen waren, sprak de heer Mollenbrok op de hem eigen, vlotte wijze de heer Scheuierman toe. Hij zei, dat er na het geen bij diens 25-jarig en 40-jarig jubileum was gezegd, weinig meer over was om Koen in het zonnetje te zetten. De heer Mollenbrok vervolgde: „Jij bent de laatste échte mouter, die nu weggaat, jij bent een van degenen, die alle werkzaamheden hebben meegemaakt. Gelukkig zie je er nog vitaal uit en dat je dat ook inderdaad nog bent, is wel gebleken uit de manier waarop je tot de laatste dag de trappen van de mou terij „nam". Ik heb er steeds verbaasd over gestaan, hoe vlug je dat deed. Als ik dacht dat je nog beneden was, zat je al boven, en omgekeerd". Als afscheids geschenk namens de collega's overhandigde de heer Mollenbrok tenslotte een envelop met inhoud, alsmede een cadeau in vloeibare vorm, uit te schenken in kleine glaasjes. De afscheidsbijeenkomst werd daarna nog ge ruime tijd in de beste stemming voortgezet. Langs deze weg wil ik gaarne nog directie, bedrijfsleiding, chefs en collega's bedanken voor alles wat ik gedurende mijn diensttijd bij de brouwerij en in het bijzonder bij mijn afscheid heb mogen ondervinden. i. C. SCHEUIERMAN Het deed ons genoegen een brief te ontvangen van een oud-employé, de heer P. Laning, die destijds onze ver tegenwoordiger in Groningen was in onze afdeling huisverbruik. Hij emigreerde met zijn gezin ongeveer vijftien jaar geleden naar Tasmanië en hij schrijft ons dat het hem in zijn nieuwe vaderland heel goed gaat. Bij zijn brief sluit hij een knipsel in van The Saturday Evening Mercury, waarin melding wordt gemaakt van de vele biermerken die verkocht worden in de public bar van het Kingston Hotel in Kingston. Het is voor de heer Laning, zoals hij schrijft, altijd opnieuw een plezier daar zijn Heineken te kunnen drinken. Bij het kranteartikel is een foto opgenomen van de heer Ken Barnes, schoonzoon van de hoteleigenaar, staande achter de bar en voor een royale uitstalling van zijn bierassortiment. Op het schap staan de letters WYBMADIITU die bij informatie bij de heer Barnes blijken te betekenen: „When you buy me a drink I'll tell U". Jammer genoeg leent de krantefoto zich niet voor repro- duktie in ons blad. De heer C. A. van Balen te Bolnes maakte vorige winter deze grappige opname van zijn dochtertje in een tot slee „verbouwd" bierkistje. Bij gebrek aan een echte slee, schreef hij en zo te zien had de kleine er niet minder plezier om. Overigens is het natuurlijk niet de bedoeling, dat dit voor beeld navolging vindt. Per slot, een stijfselkissie is een stijfselkissie en in onze gele kratjes hoort echt alleen maar bier 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 26