dit, zoals te begrijpen valt, met een korreltje zout. Op een dag meenden ze dat een van hun kinderen ziek was, te oordelen naar de keuteltjes. De volgende dag snapten ze Boem echter, terwijl deze prinsheerlijk op de bril zat! Gedurende deze tijd kre gen wij ook een reuzenrat. Daar wij op dit soort viervoeters niet zo erg gesteld zijn, was de KLM weer be reid om 'hem' naar Artis te brengen. De uitvoervergunning kostte tien gulden. Kennelijk is onze kennis der seksen niet zo erg groot, want vier dagen na aankomst in Artis produ ceerde 'hij' zeven jongen. Het was maar goed dat dit niet net voor het verzenden gebeurde! Op zaterdag 25 september waren wij om de een of andere reden wat laat naar bed gegaan. Het schijnt dan de gewoonte te zijn dat de kinderen de volgende morgen extra vroeg door het huis 'spoken'. Ten einde raad heb ik ze maar op stoelen gezet en was ik om half zeven druk in de weer hun haren te knippen. Het ongeluk wilde echter dat de schaar nergens te vinden was. Dus eerst maar met de tondeuse alle nekken kaal. De twee oudsten waren het eerst klaar en gingen de schaar zoeken, terwijl echter iets van de kleine aan en om elf uur in de ochtend liep het kleintje hulpeloos en struikelend door de ren onder de brandende zon. Elke stap werd door ons nauwlettend gadege slagen en niemand maakte enig ge luid. Om één uur werd het ons te erg en gingen we de zuigflessen uitkoken. Verschillende soorten melk deden we erin en om drie uur besloten we nog een uur te wachten, omdat het ten slotte toch altijd beter is als zo'n pasgeboren dier moedermelk krijgt. Als er om vier uur nog niets gebeurd was, zouden we het jong uit de ren halen. We hebben ons weten te be- Snuf-snuf, de trotse moeder De familie bosbok: Bambi, de trotse vader en de zoon, genaamd Bokkum. nummer drie onder de tondeuse zat te dreinen. Maar plotseling maakte de kapperssfeer plaats voor iets ge heel anders. De jongens spitsten hun oren: een van de beesten in de ren huilde. Dadelijk waren tondeuse en schaar vergeten en gingen we kijken. De spoorwiekgans (grote wilde gans met een geweldig scherpe nagel op de vleugel), de Togo haas, Madame Pauline (de rode duiker), de grijze duiker en de bosbokken, alles was aanwezig. Alleen onze Snuf zag er iets anders uit. Het geluid klonk weer en toen wisten we het: dit was het zachte blaten van onze nieuwe bosbok! In een klein hoekje van het nachthok lag mooi schoon een prach tig klein bosbokje! Zelden hebben we zo'n enerverende zondag gehad. Noch pa, noch moe bok trok zich heersen tot vijf uut en toen kwam moe Snuf eindelijk heel trots naar de kleine toe. Ze lokte het en gretig stortte het jong zich op de nog wat onderontwikkelde uiers van Snuf. Het bokje is nu (10 november) zeven weken oud en groeit als kool. Het is jammer dat het een mannetje is, anders hadden we het gehouden. Nu zal hij na het verlof naar de dieren tuin in Jos gaan, waar nog die gezellige bordjes: „Geschonken door hangen. Bij ons komt erop te staan: Luistert naar de naam 'Bok kum'. Zo noemen wij hem en het is een echt Oudnederlandse naam. Enige tijd later klaagde onze oudste zoon dat hij uitgelachen werd omdat zijn haar zo vreemd was geknipt! Dat hebben we toen maar direct ver holpen. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 21