toen er in zijn auto twee volwassen maraboes zaten! Het waren reusach tige vogels met een reusachtige hon ger. Ze aten hoofdzakelijk verse vis. Dit is uiteraard hier niet gemakkelijk te krijgen en nadat wij enige maanden van deze vrienden hadden genoten, gingen ze naar Artis. Het grote pro bleem was deze statige vogels in een moutzak te stoppen, want hoewel wij zelf alles met deze vogels konden doen, gingen ze voor niemand „door de knieën". Op vrijdagochtend moes ten ze ingepakt worden en om vijf uur 's ochtends toog ik aan het De reuzestekel varkens bleken kampioen gravers te zijn. (foto Artis) Maraboes, reusachtige vogels met een reus achtige honger. (foto Artis) werk, want om zeven uur moesten ze vertrekken. Mijn zorgen bleken echter ongegrond: beide steltlopers lagen met opgevouwen poten lekker te slapen en het was een klein kunstje ze in de moutzak te stoppen. Kop eruit en in de kist. Toen pas werden ze wakker! Ook hebben wij nog een paar peli kanen te gast gehad; reuze vriende lijke lobbesen als ze goed gemutst waren. Deze zijn echter samen met een Nijlwaraan naar de dierentuin in Jos verdwenen, in ruil voor een paar reuzestekelvarkens; dit zijn kampioen gravers en toen deze stekelige vrien den zich op een nacht hadden uitge graven, was het een hele onderneming ze weer in de garage te loodsen. Toch is dat gelukt en de volgende dag gin gen ze gedwee hun inmiddels gerepa reerde hok weer in. Het grappigste dier, dat wij na terug komst van verlof hebben gehad, was Boem. Om dit dier het duidelijkst te omschrijven, zou je kunnen zeg gen, dat het lijkt op een rat. Alleen is de vacht iets anders, de poten zijn niet als van een rat, de kop lijkt niet op die van een rat en de staart ont breekt. Het wordt ter plaatse ook wel het kleine neefje van de olifant genoemd en terecht, want het is daar inderdaad familie van. De officiële benaming luidt hyrax of boombeer (in Nederland: klipdas). Het is een zeer actief beest, dat in de bomen leeft en zich met bladeren voedt. Een van de meest merkwaardige eigen schappen van dit dier is, dat het zich zonder enige moeite zindelijk laat maken. Na twee dagen, toen het op eigen initiatief no. 100 ontdekt had, maakte het daar gretig en dankbaar gebruik van en het was zeer ver stoord als het kamertje bezet was! Onze Boem, die een echte lekkerbek was, had ook al spoedig ontdekt dat de buren, waar hij geregeld te gast was, roomboter op het brood aten in plaats van margarine, zoals bij ons. Voor het ontbijt ging hij dus altijd naar de buren. Hoewel wij ze hadden ingelicht over de natuurlijke gewoonten van de hyrax, namen zij De hond van de familie Van Dam is merkwaardigerwijs met alle dieren goede vriendjes. Zoals op deze foto is te zien, ook met Boem, de hyrax, die wel het neefje van de olifant wordt genoemd! 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 20