Dierenvriend D. van Dam klon Pingo, een uit Abessinië afkomstige grond- neushoornvogel. yEEL valt er eigenlijk niet meer te vertellen na ons verblijf in Sierra Leone. De reis naar Nigerië maakten we per boot, de „Ivoor kust". Gelukkig konden de bosbok- ken mee en geen van beiden werd zeeziek. Het was een hele onderne ming elke dag de hokken schoon te maken. Snuf-snuf durfden we niet uit haar kooi te laten, maar Bambi wel. Gelukkig kreeg hij geen aan vechting in zee te springen, al staarde hij wel een beetje weemoedig naar de golven. We bleven een paar dagen in Lagos, waar Bam en Snuf gastvrij heid genoten op de brouwerij. Het personeel daar had nog nooit zulke 'honden' gezien! Daarna vertrokken we naar Kaduna, mijn vrouw en de drie jongste kinderen per vlieg tuig en Gerard, de oudste zoon, de twee bosbokken en ik met de trein. Ook deze reis doorston den de bokken goed, maar toch waren ze blij ten slotte weer in de huiselijke sfeer terug te zijn. Gedu rende een jaar bleven ze 's nachts nog in huis en Bam sliep vaak op de overloop. Omdat hij echter de gladde stenen trap niet afdurfde, moest hij elke ochtend naar beneden gedragen worden, iets dat hij merkwaardiger wijs altijd heel geduldig toeliet. Maar als hij zich bijvoorbeeld in de tuin bevindt, krijg je hem met geen moge lijkheid opgetild. Na een korte poos kregen wij een nieuwe huisgenoot, Pingo, een uit Abessinië afkomstige 'ground horn bill' (grondneushoornvogel). Deze wel gewapende, maar zeer vriendelijke zwarte vogel voelde zich al gauw bij ons thuis en als er iets werd gegeten, moest je heel goed opletten, anders In het Kerstnummer van 1963 plaatsten wij een verhaal, geschreven door ir. D. van Dam, brewery manager te Kaduna (Nigerië), over zijn lief hebberij: het 'verzamelen' van tropische dieren en het verzenden ervan naar Artis. Aan het eind van zijn verhaal schreef de heer Van Dam, dat hij met zijn gezin op het punt stond van Freetown (Sierra Leone) naar zijn nieuwe standplaats Kaduna te vertrekken. „Over onze belevenissen daar," aldus besloot de heer Van Dam, „schrijf ik misschien later eens". Hij heeft zijn belofte gehouden en de draad van het verhaal weer opgevat. Het doet ons dan ook veel genoegen u in dit Kerstnummer opnieuw een interessante bijdrage van dierenvriend Van Dam te kunnen aanbieden. De schrijver van het verhaal, ir. Van Dam, met op zijn schouder een koeskoes 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 18