Dit is een der vele berghutten. hut staken. Kille, natte nevelvlagen sloegen ons in het gezicht. Ik huiverde. Wij waren bezig aan onze laatste 500 meter, voordat wij de top zouden bereiken. Ons groepje was intussen uitgegroeid tot acht personen: een steeds ernstiger kijkende Pool van omstreeks veertig, een in de bergen geharde en gebruinde jonge Duitser, twee onder hun bagage schuilgaande, dappere Joego slavische meisjes, de reeds eerder genoemde twee Tsje chen, mijn vriendin Mihela en een 25-jarige lange, magere Nederlander. Deze laatste typering slaat op ondergetekende. Wij voelden ons een vredesmissie der Verenigde Naties, ergens ver verwijderd van de rumoe rige, bewoonde wereld. Wij hadden nu alle aandacht nodig voor de steile, ongelijke rotsblokken, die met hun scherpe uitsteeksels een gevaar voor onze handen vormden. Soms hoorden we een losgeraakte steen heel ver beneden ons in een peilloze diepte neerkletteren. Een zeer geruststellende gedachte! Gelukkig benam die zelfde mist mij ook het uitzicht in de gapende diepte beneden ons. Het was een laatste, zware klim naar boven, waarbij veel van ons uithoudingsvermogen werd gevergd. Toen plotseling stonden we op een, dooi de erosie in de loop der jaren afgeschuurde top. Een der drie toppen van de Triglav! De eerste zwakke zonnestralen, die door de optrekkende nevel heen drongen, weerkaatsten de schittering der omliggende, met sneeuw bedekte toppen. Een majestueus gezicht. De immense stilte rondom ons deed ieder gesprek verstommen We raakten diep onder de indruk van dit wereldse panorama. Helaas beletten de laaghangende bewolking en de mist ons van het anders zo magnifieke uitzicht te genieten. Reikte mijn gezichtseinder twee jaar geleden in het zuiden tot aan de Adriatische Zee en in het noorden tot de Grossglockner, nu moest ik met een minder boeiend vergezicht genoegen nemen. Het was half tien, toen wij behoedzaam de afdaling inzetten en ik voor een jaar afscheid nam van deze trotse, imponerende bergreus, die men 'Triglav' noemt. Wij arriveerden tenslotte om negen uur 's avonds in Bohinjska Jezero. Naschrift Wegens grote liefde voor de bergen en uit diepe dankbaarheid voor de mensen van deze streek (en niet in de laatste plaats voor mijn gids Mihela) heb ik u dit verslag gedaan. En ik hoop, dat ik u iets van mijn enthousiasme heb mogen overdragen, een enthousiasme dat mij (in alle bescheidenheid overigens) het recht geeft Slovenië mijn tweede vaderland te noemen. Maar ik kan misschien het beste eindigen door twee regels aan te halen van de grootste Sloveense dichter aller tijden, France Preseren: „Gelijk bloemendie in de gletschervallei ontluiken Klinken de liederen over ons dierbaar, Sloveens land." De schrijver van het verhaal op de top der 'Triglav'. Het zevende en laatste bergmeertje voor de top, temidden van de sneeuwhellingen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 17