Ongeveer vier uur lopen verwijderd van de top der 'Triglav'. allengs viel het lopen door de sneeuw mij moeilijker en dit zou de oorzaak kunnen zijn van een gevaarlijke sliding van een der steile berghellingen, die ik luttele ogenblikken later maakte. Mij behoedzaam in de voet sporen der vorige alpinisten verplaatsend, maakte ik plotseling een onverhoedse beweging en zeilde met een flinke vaart zo'n 300 meter naar beneden. Houvast aan de spiegelgladde bergwanden had ik niet en de diepe afgrond grijnsde mij steeds dichter tegemoet. Dat ik in deze precaire situatie mijn positieven niet verloor, heeft Het meer van Bohinjska Jezero. In de verte verrijzen de eerste Alpen toppen. Aan het begin van onze tocht (ongeveer 2 km van Bohinjska Jezero) hadden wij de laaghangende wolken voor het grijpen. mij waarschijnlijk voor erger behoed. In ieder geval bleef ik met mijn ene bergschoen in een kleine oneffen heid steken en dit remde mijn steeds sneller wordende vaart. Met verkleumde handen en de angst nog in mijn ogen wachtte ik tot mijn andere tochtgenoten eveneens de berghelling hadden 'genomen'. Zij hadden echter niet dezelfde manier van 'oversteken' gekozen als ik, zodat zij in een meer menselijke toestand arriveerden. Gezamenlijk bereikten wij tegen zeven uur 's avonds de hut 'Triglavski Dom' op 2515 meter, waar wij be sloten de nacht door te brengen. Zo'n verblijf in een der vele berghutten is op zjchzelf al een enorme belevenis. De gastvrijheid, de vriendelijk heid, de sfeer die men er aan trefthet is om nooit te vergeten! Men zet zich met z'n allen aan een lange, houten tafel, waarbij nationaliteit geen rol speelt. De oude, wankele olielamp zorgt voor een knus, schemerig schijnsel in de vallende duisternis. De saamhorigheid is groot en iedereen voelt zich tevreden en gelukkig na een inspannende en vermoeiende dag. Al verschillende nachten heb ik in zulke hutten doorgebracht en iedere keer opnieuw troffen mij de gastvrijheid en hulpvaar digheid, welke eigenschappen kenmerkend zijn voor de Sloveniërs. Na de avondmaaltijd (geen malse biefstuk, maar het echte Sloveense eten, zoals soep, bruine bonen en dergelijke) begeeft men zich direct ter ruste om de volgende dag weer vroeg verder te trekken. (Te uwer informatie: deze, uit hout of een soort steen opgetrokken hutten, hebben dikwijls een grote mate van comfort, zoals elektriciteit en warm of koud stromend water. De kosten van overnachting in de Sloveense hutten variëren van drie tot vier gulden. Het voedsel is er eveneens zeer goedkoop, niettegenstaande het feit, dat alles met een soort bergezeltje moet worden aan gevoerd.) Woensdag 4 augustus 1965, 's morgens half zeven Dikke mistbanken ontnamen ons ieder redelijk uitzicht, toen wij om half zeven ons slaperig hoofd buiten de 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 16