„TRIG LAV-tocht" De heer H. W. Greebe van Heineken Internationaal maakte in augustus jl. een bergtocht in Joegoslavië. Zoals hij in het hierna volgende verhaal beschrijft, werd deze tocht een onvergetelijke belevenis. Red. •s C CU J5 ■t-J c O _aj "o 5>- ~D c co C <u <u _o GO CU O O O -Q 00 i- -2 oo CU c ~o o ,c cu CU o c •V cu cu ~D t <u CU -2 cu -Q "O F cu ~r gj cr O - TNGEKLEMD tussen de machtige bergketenen van de Julische Alpen A ligt het vriendelijke en bekoorlijke Bohinjska Jezero. Een klein, onop vallend bergdorpje in de meest noordelijk gelegen republiek van Joegoslavië, Slovenië. Van hieruit ondernam ik vele van mijn bergtochten, waarvan de beklimming van Joegoslavië's hoogste berg, de 'Triglav', ongetwijfeld het eenzame hoogtepunt vormde. Maar alvorens hier verslag van uit te brengen, laat ik u eerst graag kennismaken met het „Zwitserland van Joegoslavië", het onvolprezen Slovenië. Inderdaad het onvolprezen Slovenië! Want als men als Westers toerist de Oostenrijkse grens bij Villach passeert, raakt men direct in de ban van de imponerende, kale bergwanden van de 'Karawanken', welk gebergte in het uiterste noordwesten van Slovenië overgaat in de Julische Alpen, waarvan de 'Triglav' met haar 2863 meter de hoogste top vormt. De schoonheid van dit Alpengebied doet zeker niet onder voor die van Oostenrijk of Zwitserland. Met zijn anderhalf miljoen zielen, zijn eigen cultuur en zijn eigen onafhankelijkheid neemt de deelstaat Slovenië een heel aparte plaats in in het Joegoslavië van vandaag. Nog nauwelijks aangetast door het jachtige, Westerse levenspatroon vormt het een weldadig aandoende oase van rust en stilte, waarin men zich wonderwel blijkt thuis te voelen. Tevens zal men dan bemerken, dat de nuchtere, pessimistische, maar tegelijkertijd levenslustige Sloveniër de tijd neemt u te woord te staan, u recht in de ogen te kijken en u te helpen, waar dat in zijn macht ligt. En dat doet overrompelend aan! Vanuit een diep religieuze (meest Rooms-Katholieke) overtuiging benadert de Sloveniër zijn dagelijkse problemen, welke niet gering in aantal zijn. Hoewel de werkelijke armoede hier gelukkig niet meer bestaat, is iedere luxe hun verder vreemd. Toch klaagt en mort de Sloveniër niet; integendeel, hard werkend bouwt hij aan een welvarender en betere toekomst. En dat zal hem ongetwijfeld lukken! Ljubljana, de 140.000 inwoners tellende hoofdstad van Slovenië en de op twee na grootste plaats van Joegoslavië, heeft vooral grote betekenis als universiteitsstad. De studenten ontvangen zeer vergaande faciliteiten, vooral wat betreft huisvesting en voeding. Verder treft men in deze stad nog oude Romeinse bouwwerken en monumenten aan. Beperkte industrie wordt er nog uitge oefend in de plaatsjes Celje, Jesenice (steenkool) en Maribor. Bekende wintersportcentra vindt men onder andere op de hoogvlakten van Poklujka. Tot zover deze korte en onvolledige schets van Slovenië, waar ik in augustus van dit jaar voor de tweede keer mijn bergvakantie doorbracht. 'Triglav'-tocht De naam 'Triglav' betekent: de driekoppige. De berg bestaat dan ook uit drie steile toppen. Deze toppen vertegenwoordigen de god van de aarde, het water en de lucht. Deze toppen werden en worden nog altijd beschouwd als het symbool der goden, reden waarom men de Sloveniër steeds vol ontzag over deze berg hoort spreken. De zeven meren, die men tijdens de klim naar de top op een hoogte van 1000 tot 2500 meter tegenkomt, worden onder andere gevoed door de smeltende sneeuwmassa's, die een groot deel van het jaar de toppen bedekken. Een beklimming van de 'Triglav' (en van alle andere bergen overigens) zonder gids is riskant en levensgevaarlijk. Dinsdag augustus 1965 Bepakt en bezakt stonden wij (mijn Sloveense correspon dentievriendin Mihela en ondergetekende) op de grote, 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 14