.LADY HEINEKEN" GLAS willen volgen, dan raden wij u aan een bezoek te brengen aan het glazen- museum in de middeleeuwse „Brömser Burg" nabij Rüdesheim, alwaar de cognacfabriek Asbach een zeer kostbare verzameling bijeengebracht In verband met het toene mend aantal vrouwelijke bier drinkers, werd een typisch damesglas het „Lady Hei- neken" glas ontworpen, dat, zoals u aan de hand van de afbeelding kunt constate ren, de naam waardig is. Het is een typisch vrouwelijk bier glas met een inhoud van 22 cl. (tapmaat). De caféhouders, aan wie dit glas ter beoorde ling werd overhandigd, zijn enthousiast. De prijs voor het personeel bedraagt 0,75 per stuk. In de middeleeuwse burcht Brömser Burg is het glasmuseum gevestigd van Rüdesheim. voorwerpen en niet zelden ook uit zilveren. Wijn en bier zullen aanvankelijk beide uit dezelfde soort bekers gedronken zijn, zoals wij ook nu nog bier uit „pullen", maar ook uit glazen drin ken. Bovendien is daarin nogal wat verschil, want de een geeft de voor keur aan een dun glas, de ander aan een dik. Men kent tegenwoordig zelfs damesbierglazen. Mocht u de ontwikkelingsgeschiede nis van het drinkglas eens rustig heeft, bestaande uit niet minder dan 1200 stuks (glazen, bokalen en aarden pullen), stammend uit vele eeuwen. Zoals wijn en bier onverbrekelijk be horen tot de cultuurgeschiedenis van de westerse mens, zo geeft ook deze unieke verzameling ons een bijzonder interessant beeld van een industrie, die enerzijds fraaie gebruiksvoor werpen afleverde, doch anderzijds ook kunstwerken van somtijds uit zonderlijk hoge waarde. fraai versierd door vaardige kunste naars. Rijmpjes en gedichten, afbeel dingen van de meest uiteenlopende aard maakten de glazen nog waarde voller of gaven er een bepaalde be stemming aan. De ontwikkeling van het drinkgerei is een kwestie van „stand". Aanvan kelijk dronk men in onze kontreien uit kommen en bekers van aarde werk. Het werd later verfijnd en verfraaid. Fayence en porcelein kwa men in de plaats van het grove aardewerk als men het kon be talen. Voor degenen, die daartoe niet in staat waren, bleef er het goed koper drinkgerei. Maar ook de goed kopere pullen ondergingen natuurlijk een ontwikkeling. Ze werden ver fraaid met bijvoorbeeld tinnen dek sels. Behalve uit aardewerk- en porce- leingoed werd er gedronken uit tinnen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 13