Uit de geschiedenis Het is opvallend hoeveel aandacht er tegenwoordig (weer) geschonken wordt aan drinkglazen. Men behoeft slechts een winkel op huishoudelijk gebied binnen te stappen en men komt oog in oog te staan met een schier onbegrensde verscheidenheid drinkglaswerk. Niet alleen ver schillend naar vorm maar ook naar versiering. Vooral bierglazen zijn er voor elke smaak te koop. Leutige lieden kunnen er glazen kopen met grappige voorstellingen en zelfs gewaagde rijmpjes erop; meer serieuze kopers kunnen er terecht voor glazen met artistiek verantwoorde versieringen. Er zijn glazen naar vorm en versiering geschikt om dames ten geschenke te geven. Er zijn grote en kleine, smalle en brede, zware en lichte bierglazen. Maar ook limonade-glazen en glazen voor andere dranken, want het drankenassortiment is bijzonder uitgebreid geworden na de oorlog Engels glas van omstreeks 1730; verraadt dui delijk Venetiaanse invloeden. QNZE DRINKGLAZEN hebben een lange voorgeschiedenis, want de mens heeft blijkbaar al spoedig gezocht naar een goede vervanger van de hand. De pre-historische mens zal mogen we gerust aannemen na kortere of langere tijd op dit ondermaanse te hebben geleefd ont dekt hebben, dat hij met een hol gemaakte hand water naar zijn mond kon brengen. Veel anders dan water was er niet te drinken. De mede en het bier, de wijn en de melk, het is alles van veel jongere datum. Ook de vervaardiging van het glas, waar van het eerst sprake is in Egypte, een 5000 jaar geleden. Dat glas werd nog niet geblazen maar met de hand gevormd en als deklaag gebruikt voor kralen van klei of kwarts. Dus als een soort glazuur. Het oudste glazen vaatwerk dateert uit de 15e eeuw v. Chr. We weten dat precies, want het gevonden vaatwerk werd ge maakt in de jaren, dat koning Toet- mosis III over Egypte regeerde. Later namen de Grieken en Romeinen deze werkwijze over en vervolmaakten haar verder. Uit hun tijd stammen smeltmozaïeken, ingeslepen reliëfs en zelfs met goud beschilderd glaswerk, wel een teken van het hoge peil van het handwerk van die dagen. Na de ondergang van het Romeinse Keizerrijk waren het vooral de inwo ners van Venetië, die zich met het maken van kunstzinnig glas bezig hielden. Van hier uit ondernam het zijn zegetocht door de gehele wereld, beginnend met West- en Midden- Europa. Het glasblazen werd door de Romei nen uitgevonden. Kort voor het begin van onze jaar telling waagde men zich in Alexan- drië aan het vervaardigen van grote stukken: vlakke schalen en kommen. Ook werden er toen al veel meer kleuren gebruikt: bruin en violet, licht- en donkergroen, blauw en vol komen kleurloos. Men had eveneens al geleerd veelkleurig glas, z.g. mille- fiori, te maken. De naam millefiori betekent „duizend bloempjes" en stamt eigenlijk uit een latere, Ita liaanse tijd. Dochde techniek hiervan ging verloren en werd pas in de 15e eeuw n. Chr. weer heruitge vonden! Zoals gezegd werd het glas blazen eerst door de Romeinen uit gevonden en wel onder de regering van Keizer Augustus. Wie de man was, die op de gedachte kwam om Kostbare glazen uit het Glazenmuseum te Rüdesheim. 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 10