m ^jjjgjjjji! ■iWiiliiijijijirHjij ;;iiiH!!!!!!?!!!!!!W!!!l!i!!ll]!l!!!!!!!!M!!!!U!!!!!H!!!!!W;- «riWiiiü Als „tegenhanger" van de foto op de voorpagina, deze keer twee historische prenten, die een beeld geven van onze export te Rotterdam, ongeveer veertig jaar geleden. jijjjjiijjjjjiijjfljijijij ;;üiiiiiiiili IliliWü. iiiüiüiii lllïüjjj'.HIjü! lÉliMilliiSSliig iwtjiiWiiiiiiMiiiüiiiiii «fcr- T'*'j 'iw'iihiiiti'"iiii «Si» i.nHHwiiii»Miiiwiiinniminiiii>«M«fj{iiiiiiiwiimi»Miijiiiiiiiiiiij|j iiwmiiiw«iiiwii;wiiiwiiwiirHiiiijijiiiwiiiiiMiiii:iiiiiiMiiiiiiI):ii|l m%r i-Tiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiii

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 36