KOMENDE JUBILEA EN PENSIONERINGEN GOUDEN HUWELIJKSFEEST DE LEEFTIJD DER STERKEN *EZ) iveróevaatjeó Onze dienst verlieten: Amsterdam: 20.8.1965 mevr. E. A. Cats, bottelarij 26.8.1965 M. Gonzales Barragan, botte larij 27.8.1965 H. Vredenborg, bottelarij 27.8.1965 R. Rolvink, lab. 3.9.1965 H. A. Okkes, bottelarij 3.9.1965 S. Beenke, tapkelder 8.9.1965 H. Vos, biermagazijn 10.9.1965 J. C. Jagtman, garage Rotterdam: 31.8.1965 mevr. P. J. v. d. Hoorn-de Jong, boekhouding 31.8.1965 mej. K. M. R. Reyenga, bud gettering Den Bosch: 12.8.1965 N. van Engelen, machinekamer 20.8.1965 P. C. Pennings, bottelarij 1.9.1965 mej. E. H. Homveld, lab. 1.9.1965 mej. L. A. C. M. de Krijger, lab. 1.9.1965 P. J. A. Vermeulen, vert. huis- verbruik 1.9.1965 J. W. A. Dirriwachter, chef bott. werkpl. 1.9.1965 M. C. J. Huisman, col. opz. 15.9.1965 mej. M. A. F. v. d. Beuken, boekhouding Op wachtgeld: Rotterdam: 31.8.1965 C. Keijzer, garage werkpl. 31.8.1965 C. Th. C. Vennix, mech. werk plaats 31.8.1965 H. van Woensel, bottelarij 1.10.1965 G. Salomons, portier 1.10.1965 J. W. Verschoor, expeditie Met pensioen: Amsterdam: 31.8.1965 H. de Bruyn, ligkelder 31.8.1965 P. Ivens, alg. werkpl. 30.9.1965 Th. Broeke, emb. controle 30.9.1965 C. van Merrienboer, garage/ stal Den Bosch: 1.9.1965 H. M. Meijer, gistkelder Overleden: Amsterdam: 19.9.1965 H. A. Verberne, (gepens.) Den Bosch: 7.9.1965 C. van der Laan, Maastricht Gehuwd: Amsterdam: 6.9.1965 mej. L. W. Haberkorn, tel. centr., met A. R. J. J. Verheij Rotterdam: 1.9.1965 M. Rosbergen, gistkelder, met mej. M. J. Grollé 7.9.1965 W. F. Prins, mech. adm., met mej. C. Spek 15.9.1965 R. W. F. Dijksman, teken kamer (mil. dienst), met mej. G. M. M. Smit Den Bosch: 31.8.1965 P. A. G. A. Janssens, boekh., met mej. W. F. J. Lammers, boekh. 7.9.1965 W. J. G. M. van de Kamp, bott. werkpl., met mej. A. van Brunschot Geboren: Amsterdam: 17.8.1965 Bauke, zoon van P. W. IJ1- stra, reclame Rotterdam: 1.8.1965 Jim, zoon van A. van Dijk, projectenbur. vakman 28.8.1965 Wilhelmus I., zoon van W. I. Hartmans, belading 2.9.8.1965 Richard, zoon van J. van 't Hof, vert. huisverbruik 9.9.1965 Maarten E., zoon van ir. R. Y. Kranenburg, techn. opl. Den Bosch: 25.8.1965 Henricus A. J., zoon van H. P. A. de Kort, perron leeg 29.8.1965 Adrianus M., zoon van A. M. Spierings, bottelarij 7.9.1965 Wouterus J. A. G., zoon van C. A. Kreté, perron vol Mutaties: Rotterdam: 1.9.1965 M. v. d. Bos, van verk. secr. naar boekhouding 1.9.1965 J. Vermeule, van fil. Den Haag naar deb. adm. 1.9.1965 W. C. Vliegenthart, van techn. dienst naar techn. doe. Den Bosch: 18.8.1965 A. Boer, van bottelarij naar centr. mag. als mag.meester Diploma's: Rotterdam: juni 1965 mej. S. M. Mol behaalde het diploma Nederlandse Handels correspondentie van de Ver eniging van Leraren juni 1965 mej. A. M. Schönberger, prod. ink., behaalde het diploma Ne derlandse Handelscorrespon dentie juli 1965 J. Broer, bedr. bur., behaalde het diploma M.O. Boekhouden juli 1965 L. Hoek behaalde het diploma Handelscorrespondentie Duits juli 1965 E. D. M. Hoekstra, behaalde het diploma Handelscorrespon dentie Frans 31 okt.: J. Koenders, Amsterdam, vaten- perron, met pensioen. 1 nov.: H. A. J. Luite, Amsterdam, le ningen administratie, 40 jaar. 2 nov.: J. H. Backer, Amsterdam, bouw kundige werkplaats, 40 jaar. IN MEMORIAM Na een langdurig ziekbed is op 7 septem ber 1965 op 54-jarige leeftijd te Maastricht overleden de heer C. VAN DER LAAN De heer Van der Laan is in 1947 als mon teur van de bierpompenservice bij Heineken Den Bosch in dienst getreden. Daarna heeft hij jarenlang voor het agentschap van onze relatie Van Wersch te Heerlen gewerkt. Hij was een bekwaam en ijverig vakman met veel liefde voor zijn werk, hetgeen door onze afnemers bijzonder werd gewaar deerd. Ook tijdens zijn langdurig ziekbed waren zijn gedachten nog steeds bij zijn werk en de klanten. Onze deelneming gaat in het bijzonder uit naar zijn vrouw en kinderen. Moge hun de kracht worden gegeven dit zware verlies te dragen. Wederom valt er deze keer een gouden bruiloft te vermelden. Nu zijn het de heer en mevrouw Van Beek in Amsterdam, die op 27 oktober jl. het feit hebben her dacht, dat zij vijftig jaar geleden in het huwelijk traden. Gaarne feliciteren wij het echtpaar Van Beek alsnog van harte met dit gouden feest. Onze gelukwensen gaan eveneens naar mevrouw H. van Wijmen-van Hilden te Rotterdam, die op 6 november a.s. haar 80ste verjaardag hoopt te vieren en naar mevrouw A. van Geenhuizen-Gerritsen te Amsterdam, die op 10 november jarig is en dan eveneens 80 jaar hoopt te wor den. Ook de beide dames wensen wij van harte een prettige dag toe. Gratis advertenties van en voor het personeel. Opgaven in te dienen bij de redactie onder vermelding van naam, brouwerij, telefoon en/of huisadres. TE KOOP: Goed onderhouden Heinkel scooter. J. C. van Kampen, toestel 51, Amsterdam. 'n GOUDEN VIJFJE VOOR 'n GOEDE TIP Jong echtpaar te Rotterdam, beiden bij Heineken werkzaam, zoekt betere be huizing. Op het ogenblik hebben wij slechts één kamer (inwoning) tot onze beschikking. Is er iemand die ons aan een ruimere behuizing kan helpen? Ook tips zijn vanzelfsprekend van harte welkom. Inlichtingen worden gaarne ingewacht op het redactiebureau te Rotterdam, toestel 368. 33

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 35