DANKBETUIGINGEN Toen mij van verschillende kanten werd gevraagd om de „wiskunste naars" weer eens een kans te geven hebben we heden ten dage al niet genoeg met cijfers en getallen te maken? moest ik denken aan enkele aardige opgaven, die een van onze vroegere medewerkers ruim een jaar geleden had ingezonden. Alhoewel zeer zeker niet gemakkelijk, zijn ze toch voor deze groep puzze laars wel geschikt om gepubliceerd te worden. En mocht er veel animo voor bestaan de inzendingen zul len het eventueel duidelijk maken dan heb ik een nog moeilijker opgave in dezelfde trant voor u in petto. Maar eerst de vermelding van de na loting aangewezen winnaars van het „kruiswodael" Het zijn: mej. J. M. Agatz te Amsterdam, mej. J. M. Kleyngeld te Rotterdam, mej. L. Toneman te Rotterdam. Van harte gefeliciteerd! En nu de twee „hersenkrakers" van deze maand. I. Welke cijfers kunt u in de plaats stellen van de letters in de navolgen de optelling? VERS Gelijke letters stellen ge- V A N lijke cijfers voor. Van de T negen cijfers, die u dus VAT nodig heeft, blijft er één van de serie 1-2-3-4-5-6- B I E R 7-8-9-0 ongebruikt. II. U heeft drie dobbelstenen en u gooit er bijvoorbeeld mee: 2, 4 en 5, Nu kunt u met gébruik van de reken kundige tekens, zoals: (plus) (deelteken) (min) (wortel) x (maalteken) (komma) opeenvolgende cijfers samenstellen, te weten: 1=5 4 7 54-2 2 2 of 4 8 4X2 3 5 2 9 2X4,5 4 4 10 5X /4 6 4 2 12 4 X (5 2) Zoals u ziet, mag elk cijfer slechts één keer worden gebruikt; elk teken eventueel meermalen. Gevraagd wordt nu: Welke ogen moet u met drie dobbel stenen gooien, om met behulp van de hierboven gegeven zes rekenkun dige tekens alle cijfers van 1 tot en met 20 te formeren? Zo, dat was het dan. En voor hen, die er niet genoeg van kunnen krijgen, volgt nu de vrijwil lige aanvulling erbij. Als u namelijk opgave II hebt uit gewerkt, kunt u er de tekens (N)2 (machtsverheffen) en (faculteit) aan toevoegen. Gevraagd wordt dan, tot welk getal u maximaal kunt komen, als u uit gaat van de dobbelsteencombinatie 3-4-5. Let wel: Deze laatste aanvulling is geheel vrijblijvend! Nog even ter eventuele opfrissing van uw geheugen de vermelding van (faculteit). 1 1 2 1 X 2 2 3 1 X 2 X 3 6 4! 1X2X3X4 24 enz. Uw inzendingen, waarin beide op lossingen moeten voorkomen, zie ik gaarne uiterlijk 22 november 1965 tegemoet op het adres in Amsterdam. Er liggen weer 3 gloednieuwe cadeau bonnen op uitreiking te wachten. Grijp uw kans en reken! Veel genoegen! Keiler Mede namens mijn vrouw wil ik mijn hartelijke dank betuigen aan de leden van de raad van bestuur, aan directie, chefs, bazen, personeel en allen, die op enigerlei wijze van hun belangstelling bij mijn 25-jarig jubileum hebben blijk gegeven. Ik was zeer getroffen door de vriendelijke woorden, die tot mij gesproken zijn en voor de prachtige cadeau's, die ik bij deze gelegenheid mocht ontvangen. Nogmaals heel hartelijk dank voor alles wat er die dag voor mij gedaan is. n. de ROT Mede namens mijn vrouw wil ik directie, chefs en collega's, bedanken voor het cadeau onder couvert en voor de prettige wijze waarop mijn afscheid is verlopen. j w VERSCHOOR Mede namens mijn vrouw dank ik bedrijfsleiding, bazen en collega's voor de belangstelling, die ik heb ondervonden bij mijn afscheid op 27 augustus 1965. Tevens betuig ik mijn harte lijke dank voor de bloemen en het geschenk dat ik bij die gelegenheid mocht ontvangen. P. J. IVENS Langs deze weg wil ik, mede namens mijn vrouw en kinderen, de directie mijn dank be tuigen voor de meer dan hartelijke ontvangst ter gelegenheid van mijn 40-jarig jubileum, alsook chefs en collega's voor de prachtige cadeaus welke ik deze dag mocht ontvangen. F. STEENHORST Allen, die 4 oktober jl. voor ons tot een feest dag maakten, onze hartelijke dank! FAMILIE VAN ESSEN Oplossing kruiswodael 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 33