HEINEKEN TAMBOERKORPS UIT DEN BOSCH BEHAALDE EERSTE PRIJS OP CONCOURS IN SCHIEDAM Op het zevende Drumband Concours „Schiedam", georganiseerd door de Schiedamse Gemeenschap, Sectie Muziek wist ons Bossche tamboerkorps zaterdag 11 september jl. beslag te leggen op de eerste prijs met 133 punten. Ook vorig jaar kwam ons korps, dat inmiddels op vele concoursen en bij andere festiviteiten een graag geziene gast is geworden, met een eerste prijs uit de bus. Het thans behaalde resultaat mag echter stellig nog hoger worden aangeslagen, want tijdens dit concours kwamen de Heineken Tamboers name lijk uit in de Superieure afdeling, terwijl in 1964 een eerste prijs „bevochten" werd in de eerste afdeling. De stap naar de hoogste afdeling was een heel grote stap, zo vertelde korps-instructeur, de heer P. de Leeuw, die ook de beide ten gehore gebrachte marsen, de Honigmars (lopend) en de NV I.B.C.- mars (stilstaand), heeft gecomponeerd. De heer De Leeuw was dan ook bijzonder in zijn nopjes, dat „zijn" tamboers het er zo prachtig hadden weten af te brengen. In totaal werd door 32 ver schillende korpsen aan dit uitstekend georganiseerde concours deelgenomen, een concours, dat zich in een stijgende belangstelling mag verheugen. Door bovendien als enige deelnemer aan dit concours de Schiedamse burgerij in het openluchttheater te verrassen met een juweel van een „vrije" show, heeft het optreden van ons Tamboerkorps de Schiedamse harten gestolen, hetgeen duidelijk tot uiting kwam tijdens het (verplichte) défilé door alle deelnemende korpsen, dat door de burgemeester van deze stad, de heer H. Roelfsema, werd afgenomen. Na afloop van de show sprak Schiedams burgervader zijn grote waardering uit over de perfecte presentatie van dit Heineken korps. Evenals vorig jaar, gaf ook nu de korpsmascotte, Pils de Bok, weer acte de presence en wel op een wijze, die geheel strookte met zijn karakter, nl. bokkig! Zo heeft ons Bossche Tamboerkorps opnieuw een opmerkelijk succes aan de langzamerhand indrukwekkende reeks weten toe te voegen, waarmee wij het gaarne van harte willen gelukwensen. vRh. „Hoüen zo!'", heb ik geantwoord, „maar denk er aan dat jullie ook nog wel eens een donderbui kunnen krijgen en over moeilijker begaanbare wegen zullen moeten gaan!" Puck en Peter, héél hartelijk gelukgewenst met de grote stap die jullie op het hopen- lijk zeer lange levenspad hebben ge zet. Op jullie eerste „rustplaats", na 12i/2 jaar te hebben afgelegd, zal ik bij leven en welzijn graag horen hoe het jullie op dat eerste deel van de tocht is vergaan. Misschien staan aan die rust dan óók nog enkele andere oude wandelclubleden op jullie te wachten. Tot dan dus! v|^ HONDERDJARIG BESTAAN VAN DE FIETS TAMBOERKORPS TRAD OP IN BELGIË Dit ietwat vreemde jubileum dat op 5 september jl. werd gevierd als onderdeel van het kermisprogramma te Brasschaat, was ook voor Heineken aanleiding voor het voetlicht te ver schijnen. De heer Kortleven, direc teur van Heineken Import België N.V., had, zoals vele andere Belgen, gehoord van het in België steeds meer bekend wordende Heineken Tamboerkorps. Dientengevolge nam hij contact op met de Bossche afdeling personeelszaken, die reeds meer grote evenementen op zijn naam heeft staan, onder andere te Poppel en Weelde. De zaak was al gauw beklonken en zo gebeurde het dus, dat op 5 septem ber jl. de leden van het Tamboer korps, vergezeld van echtgenoten en verloofdes, naar Brasschaat vertrok ken, waar ze door de heer Kortleven werden ontvangen in café Hemel- hoeve. Uiteraard werd er een bijzonder in de smaak vallende serenade gegeven voor deze Heineken- zaak. Het welkomsbiertje binnen ac cepteerde men gretig om de door de lange reis dorstig geworden kelen te smeren. Daarna maakte het Tamboerkorps zich gereed om zich te gaan voegen in de grote „internationale fantasie stoet", die door de straten van Bras schaat trok, een stoet, die bestond uit de folkloristische fietsen van 1865 tot de moderne van 1965. Dit met bijbehorende klederdrachten, groepen majoretten, show- en praalwagens, drumbands, muziekkorpsen, ballet groepen, teveel om op te noemen. De totale stoet bestond uit meer dan 1000 deelnemers. Ondanks het regen achtige weer was de publieke belang stelling groot, mede gezien het feit dat er nog vele andere attracties waren, zoals kermis, wielerwedstrij den, enzovoort. De optocht werd gevolgd door parades en shows op een zestal plaatsen in Brasschaat. Na af loop van de optocht hield ons Tam boerkorps een taptoe vóór café „De Vrede", een Heinekenzaak in het centrum van Brasschaat. Op deze taptoe, die veel bijval oogstte, volgde een pittige serenade. Hierna werd het hoog tijd de dorstige kelen van de korpsleden, die ongeveer anderhalf uur hadden gelopen, te smeren. Dit gebeurde in afwachting van de belegde broodjes, terwijl men onder tussen nog wat praatte over de belevenissen van de middag. Na de broodmaaltijd was het in België langzamerhand een traditie de beurt aan „Cambrinus", de Boeren- kapel, die voor de vrolijke noot zorg de in café „De Vrede", dat door het enthousiasme, waarmee de instrumen ten werden bespeeld, niet meer zo vredig aandeed. Om ongeveer negen uur 's avonds was het verzamelen gdblazen en aan vaardde men de terugtocht. Door het vroege tijdstip en de lengte van de reis besloot men onderweg nog ergens aan te leggen. En waar kun je dan beter terecht dan bij ,,'t Mitje" in Poppel, onze gastvrouw tijdens Poppel Sinksen? Traditiegetrouw werd het ook hier een succes en de stemming bereikte het niveau van een Bossche carnaval. In deze stemming en met goede her inneringen aan België keerden we uiteindelijk huiswaarts. dLt Op de foto's ziet u het Bossche tamboerkorps en onze reclamewagen uit Amsterdam voor de tribune.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 30