PERSONALIA Tot ons diep leedwezen vernamen wij dat ten gevolge van een noodlottig ongeval tijdens zijn vakantie is over leden de heer CH. H. HEATH De heer Heath, die 49 jaar was, is gedurende acht jaar als boekhouder werkzaam geweest bij Heineken Ltd. London. In die functie had hij geregeld contact met de medewerkers van Hei neken Internationaal N.V. Ook op ander gebied kwam de heer Heath in aan raking met ons land. Hij studeerde Nederlands en had onder andere veel belangstelling voor zang en muziek, naar aanleiding waarvan hij enkele malen contact heeft gehad met de heer Lex Karsemeyer. Hij was tevens een echte liefhebber van de wandelsport. Allen bij Heineken Nederland die de heer Heath gekend hebben, zullen aan hem een warme herinnering bewaren. Red. In onze dienst traden: Amsterdam: 25.3.65 D. J. Zuyderduyn, bottelarij 29.3.65 K. J. Piet, garage 30.3.65 N. Arborea, bottelarij 30.3.65 H. W. L. Zilder, garage 1.4,65 A. Struik, tapkelder 5.4.^>5 F. Caiffa, bottelarij 5.4-65 J. C. Gonzalez Perez, bottelarij 12.4.65 M. F. Kolk, garage 12.4.65 C. H. Muller, elektr. techn. werkpl. 12.4.65 P. Planco Panizo, bottelarij 12.4.65 A. R. Meester, bottelarij 12.4.65 M. Freire Fernandez, bottelarij 24.5.65 mevr. H. E. Molenkamp-Radke, keuken hoofdkantoor 24.5.65 mej. H. C. E. Fiene, bottelarij 24.5.65 mevr. Y. H. J. Meyer-Smit, bott. 25.5.65 mej. C. A. Davids, boekhouding 31.5.65 mevr. B. J. de Gama-Heeren- veen, bottelarij 31.5.65 mej. I. E. Smit, bottelarij 1.6.65 mej. J. M. Hendriks, bedr. lab. 8.6.65 mevr. H. P. Tediek-Cliné, bott. 8.6.65 mevr. D. Heeren-van Rijswijk, bottelarij 8.6.65 mevr. C. Schleiffert-Steffens, bottelarij 14.6.65 mevr. E. A. Cats, bottelarij 14.6.65 mevr. M. Lasschuit, bottelarij 14.6.65 mej. P. A. Mostaard, keuken hoofdkantoor 21.6.65 mevr. L. J. Stek-Felix, bottelarij Rotterdam: 1.4.65 C. Pereira, emballage 8.4.65 J. R. Soares, bottelarij 12.4.65 F. V. Gomes, emballage 13.4.65 P. Hilariano, emballage 14.4.65 M. de Jesus Almeida, gistkelder 14.4.65 A. A. Fortes, bottelarij 14.4.65 J. J. Araujo, bottelarij 15.4.65 H. M. Soares, emballage 15.4.65 C. de Conceicao, emballage 16.4.65 J. L. Ribeiro, bottelarij 16.4.65 F. Pinto-Ferreira, bottelarij 17.5.65 E. D. M. Hoekstra, prod. ink. 18.5.65 mej. L. A. Stoopman, boekh. 18.5.65 mej. W. J. van Doorne, deb. adm. 20.5.65 G. M. Andeweg, techn. ink. 24.5.65 O. M. Wegner, techn. ink. 1.6.65 mej. J. H. v. d. Hoeff, med. dienst 1.6.65 P. van Maarleveld, mach. i. opl. 1.6.65 P. C. van Onselen, mach. i. opl. 1.6.65 H. J. T. M. Corvers, kwal. beh. 1.6.65 G. W. Ch. Lemmens, afd. chef i. opl. 1.6.65 mej. G. A. Eling, public rel. Den Bosch: 16.3.65 C. Enriquez Cid, bottelarij 16.3.65 M. Teijeiro Corral, bottelarij 22.3.65 H. P. Hoek, bottelarij 29.3.65 J. Denie, laboratorium 29.3.65 J. Beks, bottelarij 6.4.65 J. Lopez Barriendos, bottelarij 12.4.65 C. de Laat, bottelarij 12.4.65 V. Molina Felipe, bottelarij 17.5.65 mej. M. E. van Eekert, secr. hoofd commerciële dienst 1.6.65 mej. M. Commijs, telefoniste/ telexiste 1.6.65 mej. J. Peters, verkoopsecr. Onze dienst verlieten: Amsterdam: 28.5.65 R. Stoffelen, bottelarij 31.5.65 mej. B. Bakker, corr. en doe. 4.6.65 G. de Man, garage 25.6.65 T. Croes, bottelarij Rotterdam: 21.5.65 M. van Dijke, bottelarij 21.5.65 I. Potappel, bottelarij 31.5.65 L. van Hoek, tekenkamer 31.5.65 H. P. A. Janszen, normalisatie 31.5.65 mej. E. H. Spronk, expeditie 31.5.65 mej. V. A. j. Doorduyn, prod, ink. 31.5.65 mevr. J. J. C. Massee-Janssen, techn. ink. 31.5.65 J. A. Koenraad, groepsing. 31.5.65 P. J. Trum, vaklieden 11.6.65 Y. A. Correia Duarte, emballage Den Bosch: 24.5.65 P. A. Michels, bottelarij 31.5.65 mej. D. J. C. Olivier, rek. crt. 31.5.65 mevr. M. Schneider, verkoopsecr. 1.6.65 H. A. van Mil, machinekamer Gehuwd: Rotterdam: 19.5.65 A. van Dijk, specialisten, met mej. G. de Ruiter 24.5.65 Th. W. Buikema, gr. ing. A., met mej. A. Marinus 4.6.65 J. H. v. d. Wal, techn. ontv. en norm., met mej. B. A. Greben Geboren: Amsterdam: 8.5.65 José F. J., zoon van J. Blanco Panizo, bottelarij 13.5.65 Eugenie R., dochter van jhr. M. W. F. Boreel, export 24.6.65 Alexander J., zoon van mr. J. C. Banz, dir. alg. 28.5.65 Ingrid E., dochter van A. Struik, tapkelder DE LEEFTIJD DER STERKEN Op 14 juli jl. beeft de heer L. Goderbauer (Rotterdam) zijn 85ste verjaardag ge vierd. Bij de talrijke felicitaties, die hij op deze dag zeker zal hebben ontvangen, voegen wij gaarne de onze. Verder hoopt mevrouw A. C. Standaar-Veen (Amster dam) op 2 augustus a.s. eveneens haar 85ste verjaardag te vieren en hoopt op 25 augustus a.s. mevrouw A. Lussenburg- Nappé (Rotterdam) de respectabele leef tijd van 80 jaar te bereiken. Vanaf deze plaats doen wij beide dames van harte onze gelukwensen toekomen. DANKBETUIGING Hiermede dank ik directie en bedrijfs leiding voor de blijken van medeleven en belangstelling bij het overlijden van mijn vader, de heer W. J. Zijlmans, op 27 juni jl. C. ZIJLMANS Rotterdam: 11.6.65 Robert R., zoon van W. H. Schellevis, techn. dienst Den Bosch: 2.6.65 Brigitte, dochter van C. J. Gielis, smeertechnische dienst 8.6.65 Gijsbertus H., zoon van J. M. de Looyer, gistkelder 11.6.65 Jolanda A., dochter van J. E. van Mil, machinekamer Met pensioen: Amsterdam: 30.6.65 J. de Rijk, alg, werkpl. Rotterdam: 30.6.65 H. Feuth, bouwk. onderhoud 30.6.65 J. H. de Bruin, bedr. gen. dienst Overplaatsingen: Amsterdam: 16.5.65 F. H. J. van Deursen, van int. dienst brouwerij naar public re lations als tapper ontv. ruimten 24.5.65 F. M. Houtsnee, van bottelarij naar kant. als kant. bed. 1.6.65 mej. O. P. Merison, van boekh. naar budg. Den Bosch: 1.5.65 D. H. J. Voets, van Amsterdam huisverbruik naar 's-Hertogen- bosch huisverbruik 17.5.65 P. F. M. v. d. Grint, van boek houding naar bottelarij, colonne opziener 1.6.65 L. J. van Rhijn, van verkoop Den Bosch naar verkoop Rotterdam. 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 31