DE PUZZELHOEK Kruiswodael Het letterraadsel viel blijkbaar bij velen in de smaak en wat opvallend was, vooral in de Amsterdamse hoek. Na loting zijn als prijswinnaars aan gewezen 1. C. Vonk te Rotterdam, 2. Mevr. A. Reiss-de Haan te Volendam, 3. A. F. Picavet te Amsterdam. Allen van harte gefeliciteerd! Zoals u als titel van nevenstaande puzzel ziet, biedt deze rubriek u weer eens een nieuw soort kruiswoordraad sel, waarvan de grondslag is gelegd door een van onze thans niet meer in dienst zijnde werknemers. Het prin cipe is als volgt: Van de in te vullen woorden mag iedere letter slechts eenmaal voor komen, met andere woorden, de reeds gebruikte letters worden op volgorde weggelaten. Als voorbeeld mag die nen het woord „Grebbeberg", dat volgens dit systeem (en zo moet u dat dan ook in het diagram invullen) bestaat uit 4 letters namelijk „greb". Vandaar ook, dat deze puzzel heet: Kruiswodael. Ik hoop, dat u er net zoveel plezier in hebt als ik bij de uitwerking ervan. Uw oplossing ont vang ik gaarne uiterlijk 1 september a.s. op het puzzeladres in Amsterdam. Voor de goede oplossingen worden weer drie prijzenbonnen beschikbaar gesteld. Veel genoegen en neem zonodig deze puzzel mee, mocht het ergens in Europa regenen. Succes! Keiler OPLOSSING LETTERRAADSEL Handlijnkunde chiromantie Zangvogel nachtegaal Landgenoot landsman Witbloemige waterplant waterkers Voortreffelijk z= uitstekend Mengen mengelen Zwakke lichtschijn schijnsel Lied zang Dien 't alles gaat naar zijnen wensch acht dien een ongelukkig mensch. Horizontaal: 1. brouwerij; 4. voertuig; 11. ziekelijke kwelgeest; 14. particulier kantoor voor reizen, plaatskaarten e.d.; 15. soort wijnbrandewijn; 18. doop- vader; 19. leeg, zinloos, dwaas; 20. rennen; 23. prijslijst; 25. bijbels figuur; 27. geëffend; 28. stelligheid, beslistheid; 29. Indonesische boom met lucht wortels; 30. voldoende; 32. meetlat (foutieve spelling); 35. voederbak; 37. bedorven; 38. rivier in Italië; 40. renpaard; 43. aantekening; 44. lokspijs; 45. monster; 46. samenhangend geheel van ineengedraaide vezels; 48. Europeaan; 50. godsdienst (afk.); 51. stoeit, ravot; 52. plaats in Duitsland; 53. met ebbehout inleggen; 54. voorzetsel; 56. bijwoord van tijd; 58. ver velend; 60. aanvang van het studentenlied; 61. samentrekking van edel; 62. woordafleidkundige; 66. tondeldoos; 69. open plek in het bos; 70. roem; 71. een van de Bijbelboeken; 72. openbare werken (afk.); 73. te eniger tijd; 75. plaats in Noord-Holland; 78. tot stand brengen; 81. oude munt; 82. waterplant; 84. pausennaam; 85. gepelde gerst; 86. plaats in Duitsland; 87. oorlogsbeschrijving; 88. nakomeling. Verticaal: 1. een honderdtal of meer afdrukken maken; 2. landverhuizer; 3. luidruchtig gekijf; 4. deel van de mond; 5. samenvoeging van elders ver vaardigde onderdelen; 6. wereldorgaan (afk); 7. gewicht (afk.); 8. verbond; 9. voedsel; 10. Royal College of Art (afk.); 11. sierdeken; 12. gewicht; 13. toiletartikel; 16. onder andere (afk.); 17. Japan; 21. bank, waarin vroeger die kinderen zaten, die nog spellen moesten leren; 22. lidwoord; 24. lekkernij; 26. water in Noord-Holland; 27. gesneden plaat; 31. godin van het morgen rood; 33. onbepaald voornaamwoord; 34. kaassoort; 36. boom; 38. beweeg reden; 39. persoonlijk voornaamwoord; 41. administratietroepen (afk.); 42. respectabel; 45. modegek; 47. scheikundige omzetting; 49. vechten; 55. vliegveld; 57. gladde vis; 59. rivier in Italië; 61. brief; 63. glooiing; 64. plaats; 65. gezanik, gezeur; 66. kaartterm; 67. bijwoord; 68. rivier in Frankrijk; 69. communicatiemiddel (afk.); 74. voorzetsel van plaats; 76. telwoord (Duits); 77. mestvocht; 79. koning (Frans); 80. vrucht; 83. zonder jaartal (afk.); 84. laatstgenoemde (afk.). 28

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 30