Personalia DE PUZZELHOEK DE IDEEENBUS Oude spreekwoorden hebben veelal een diepte, die de moeite waard is in puzzels te verwerken. Zo noemt ook onderstaand letterraadsel als uitkomst een dergelijk spreekwoord, dat u kunt vinden door de cijfers 1 t/m 56 achter elkaar, zo u wilt onder elkaar, te plaatsen en de cijfers te vervangen door de overeenkomende letter, zoals die gevormd is in het woord, dat u gevonden heeft. De prijswinnaars van het cijfer-kruis woordraadsel zijn: 1. J. Poelman, Amsterdam; 2. E. F. W. de Hey, Rotterdam; 3. Mevr. Wijfjes-van Reysen, A'dam. Proficiat! Uw inzending van het letterraadsel ontvang ik gaarne uiterlijk 18 juni a.s. En u weet het: er liggen weer 3 bonnen t.w. 3x3 riksen te wachten. Veel succes en idem genoegen! Keiler Oplossing cijfer-kruiswoordraadsel 1 t 8 k 15 n 2 f 9 e 16 b 3 p 10 m 17 r 4 u 11 w 18 c 5 d 12 i 19 g 6 o 13 1 20 s 7 a 14 z Door de plaatselijke ideeënbuscom missie van Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch werden in de afgelopen periode de volgende beloningen toe gekend. AMSTERDAM B. Koopman, bottelarij, 30,Ver betering van het lijmmechanisme van de etiketteermachine, waardoor slij tage aan de lijmrollen wordt voor komen. J. de Bruyn, lagerkelder, 15, Vervanging van de koperen wartels van de lucht- en waterslangen door orlonwartels, waardoor reparaties tot een minimum worden beperkt. M. Mensen, filterafdeling, 15, Verbeterde werkwijze om de filterpla ten van de bierfilter geheel met solka- floc te bedekken. J. C. Kooge, tapkelder, 20,Aan brengen van een pompje om het lek- water uit de schacht van de vaten- transporteur te pompen. N.N. 15,Wijziging toilettafel voor dames in 't Koelschip. W. M. J. Verbakei, alg. werkplaats, 20,Constructie van een hulp werktuig t.b.v. de reparatie van stalen vaten. W. M. J. Verbakei, alg. werkplaats, 25,Constructie van een hulp werktuig t.b.v. reparatie van de ge broken banden van de stalen vaten. LETTERRAADSEL 28-56-2-18-41-51-12-21-33-49-39 handlijnkunde 53-13-55-29-5-36-11-30-16-7 zangvogel 45-17-23-1-10-51-30-15 landgenoot 24-6-14-25-18-47-3-18-54 witbloemige waterplant 46-35-5-27-33-52-48-9-26-34 voortreffelijk 51-38-4-50-44-8-22-42 mengen 54-31 -32-20-37-10-25-7 19-12-40-43 lied In onze dienst traden: Amsterdam: 9. 2.65 D. P. Zwart, bottelarij 9. 2.65 F. Pareja Garrido, bottelarij 5. 2.65 I. Lecci, bottelarij 15. 2.65 W. van den Ende, lagerkelders 15. 2.65 J. W. Th. de Kok, bottelarij 17. 2.65 T. Domburg, bottelarij 18. 2.65 H. T. Sandriman, bottelarij 23. 3.65 mevr. J. L. Raasveld-van den Driessen, kantine 1. 4.65 mej. E. E. L. Lübeck, boekh. 1. 4.65 G. de Lange, portiers brouwerij 7. 4.65 G. A. Enderink, portiers brouw. 7. 4.65 mej. G. P. Nijveld, kantine Rotterdam: 25. 3.65 L. W. Alblas, technische inkoop 1. 4.65 mej. I. Wakaano, centraal lab. 1. 4.65 M. A. Kleine, tekenk. H.T.B. 15. 3.65 mej. G. van der Veken, mecha nische administratie 6. 4.65 J. Postma, machinist in opl. 4. 1.65 J. J. van Roosendaal, bottelarij 1. 2.65 D. Huisman, emballage/leeg 1. 2.65 J. C. Clement, bottelarij 8. 2.65 I. Ybanez-Gonzalez, bottelarij 8. 2.65 H. Haage, emballage/leeg 24. 2.65 R. Negreira Recarey, bottelarij 24. 2.65 M. Villar Bustelo, bottelarij Den Bosch: 19. 1.65 J. van Drunen, bottelarij 1. 2.65 L. Dankers, bottelarij 8. 2.65 A. A. P. de Kort, bottelarij 1. 4.65 W. H. M. Leeuwis, terreinbew. 1. 4.65 mej. L. M. van de Berg, boekh. ROTTERDAM W. Romein, instrumentmakerswerkpl., 40,Het plaatsen van een test meter in het oliesysteem van de vul- lers. DEN BOSCH C. van der Heyden, mechanische werkpl., 35,Het veranderen van de constructie van de op- en neer gaande beweging van de doseerpom- pen (bierfiltratie). M. Kivit, bottelarij, 15,Het ma ken van een dun doorzichtig plastic beschermkapje over de 2 lampen onder de sproeiers in spoelmachine III. G. H. Keyzers, bottelarij, 15, De 3 gaten in het plafond, waar de selenta's doorheen komen, dichtmaken met gaas, of met doorzichtige, on breekbare glasplaatjes. Een aanmoedigingspremie ontving: G. G. van Doremalen, bottelarij. 1. 4.65 W. G. M. Broess, boekhouding 1. 4.65 mej. M. E. J. Damen, mag.adm. 1. 4.65 P. J. M. Steenbakkers, jongste bediende 6. 4.65 H. G. J. M. Damen, expeditie Onze dienst verlieten: Amsterdam: 23. 3.65 P. J. H. Claassen, public relat. 31. 3.65 R. Salon, vertegenwoordiger 31. 3.65 mej. M. J. Prince, boekhouding 9. 4.65 J. Gutierrez Velarde, bottelarij 9. 4.65 J. Bijl, kantine 13. 4.65 A. Hoeve, garage 16. 4.65 A. Louwe, huishoudelijke dienst 16. 4.65 mej. H. Prins, kantine 2. 4.65 mej. P. Schutter, bedrijfslab. 26. 3.65 mej. C. C. Dikkes, kantine 26. 3.65 J. Post, garage 31. 3.65 F. Piras, bottelarij 14. 3.65 G. G. Masala, bottelarij Rotterdam: 12. 3.65 P. W. van Wezel, bottelarij 19. 3.65 J. Pascual Lis, emballage/leeg 26. 3.65 M. Huisman, emballage/leeg 26. 3.65 P. H. J. van Maren, gistkelder 29. 3.65 G. Dekker, emballage/vol 2. 4.65 D. J. van Bekkum, centr. mag. 2. 4.65 H. P. de Jong, bottelarij 31. 3.65 M. van der Most, administratie economische afdeling algemeen 31. 3.65 A. J. Koppe, produktie-inkoop 31. 3.65 mevr. V. A. van der Zee-Hans- sen, budgettering Den Bosch: 22. 3.65 A. van de Ven, bottelarij 22. 3.65 A. G. M. van Heel, bottelarij 23. 3.65 H. J. H. Heijcnrath, bottelarij 29. 3.65 T. G. M. van der Kammen, bot. 1. 4.65 F. van der Sluys, bouwkundig onderhoud 5. 4.65 T. A. van Gestel, boenplaats 5. 4.65 B. F. P. van Rijn, tapkelder 12. 4.65 H. Rovers, bottelarij 28

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 30