Twee Bossche Heineken-mensen redden dokters zoontje van verdrinkingsdood Joris Marjot Dankzij het doortastend op treden van twee werknemers van onze Bossche brouwerij, de heren L. A. Janssen (40) en J. W. L. Adri- aanse (21), bei den woonachtig te Engelen, respec tievelijk aan de Schoolstraat 4 en de Dr. H. P. Heinekenstraat 8, kon het jonge leventje van Joris Marjot (3), zoontje van dokter J. M. Marjot, wonende aan De Kruis- dijk 5 te Engelen, op het nippertje van een zekere verdrinkingsdood wor den gered. Gelukkig heeft de kleine Joris later geen nadelige gevolgen van dit bijna fatale ongeluk ondervon den en speelt hij weer tot grote vreugde van zijn ouders vrolijk en onbezorgd verder alsof er niets ge beurd was Hoe een en ander in zijn werk is gegaan, vernam ik van mevrouw Marjot. Zij vertelde: „Het was maan dagmorgen 5 april jl. Joris speelde bij zijn buurjongetje Baptist Kurvers, ook ongeveer 3 jaar oud, in de tuin. Het zal kwart voor elf zijn geweest, toen Baptist kwam aanhollen om te zeggen, dat Joris in het water lag. Op tamelijke afstand van ons huis is een vrij grote vijver, misschien weet u wel waar en ik dacht daar dadelijk aan, hoewel ik Joris ook weer niet zó ondernemend achtte, dat hij helemaal daarheen zou zijn gegaan. De onheils plaats was echter op enkele meters van ons huis verwijderd, nl. een soort regenput, naar schatting een halve vierkante meter groot, waarin onze Joris was gevallen. Ik wist me geen raad en tot overmaat van ramp was mijn man niet thuis. Toevalligerwijze waren de heren Janssen en Adriaanse bezig in hun tuinen, die aan de onze grenzen. Gealarmeerd door mijn op treden, bedachten dezen zich geen moment en haalden Joris, die al hele maal blauw was, uit die (vieze) put. Ik dacht eerlijk dat Joris al dood was, maar om beurten pasten ge noemde heren mond-op-mond-beade- ming toe, terwijl ikzelf het eerst nog even met kunstmatige ademhaling had geprobeerd. Na ongeveer een kwartier precies weet ik het echter niet meer gaf Joris Gode zij dank weer tekenen van leven. Inmiddels trachtte ik mijn man te bellen en waarschuwde ik de GGD, die snel ter plaatse was met zuurstofapparaten. Joris was en bleef evenwel bewuste loos en werd in die toestand ijlings naar een der ziekenhuizen in Den Bosch overgebracht. Die bewusteloos heid heeft nog tot ongeveer zes uur 's middags geduuurd, maar toen was ook alle gevaar geweken. Wanneer de heren Janssen en Adriaanse er niet waren geweest, dan hadden wij onze Joris absoluut verloren." Tot zover Een van de deelnemers aan de reünie in Amsterdam op 10 april jl. was de bekende schaatser Joop van den Berg, zoon van onze agente in Woerden. Dat de feeste lijke bijeenkomst geen invloed had op zijn conditie, bewees hij de vol gende dag in Hilversum, waar hij als eerste eindigde in de A.V.R.O.- crcss (zie de foto). Voor deze race over 5 km hadden 450 deel nemers uit allerlei takken van sport, uitgezonderd de atletiek, in geschreven. Topschaatser Cees Ver kerk, zoon van onze afnemer in Puttershoek, eindigde in deze cross op de negende plaaats. De kranige redders, de heren Janssen (I.) en Adriaanse. mevrouw Marjot. Mag ik dit relaas besluiten met een welgemeende ge lukwens voor het behoud van Joris aan het adres van dokter en mevrouw Marjot en een evenzeer gemeend pro ficiat voor de met succes bekroonde redding door de kranige heren Jans sen en Adriaanse! Heineken kan trots zijn op zulke kordate mannen. vRh V.l.n.r. Jorrit Jorritsma, Ard Schenk, Piet Kievit en een supporter van Ard Schenk. De reünie werd ook bijgewoond door de be kende sportjournalisten Bob Spaak en Jan Leyendekker. JOOP VAN DEN BERG WON A.V.R.0.-CR0SS

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 28