Personalia IN MEMORIAM Op zondag 21 februari jl. overleed te Am sterdam op 63-jarige leeftijd onze kuiper George Wolfel. Tot en met vrijdag 19 februari had hij normaal zijn dagtaak verricht, zodat dit plotseling verscheiden allen die hem ken den diep geschokt heeft en zeker veler gedachten heeft doen stilstaan bij het broze en ongewisse van het mensenleven. George Wolfel, geboren op 4 augustus 1901 te Ellenbach, trad bij Heineken in dienst op 11 november 1925, zodat hij bijna 40 jaren de brouwerij in zijn bijzonder vak gediend heeft. Na de pensionering van zijn beide collega's is Wolfel het laatste jaar van zijn leven alleen geweest in de kuiperij en heeft hij in eenzaamheid zijn werkstukken vervaardigd. Nu is het stil in de kuiperij. Want met hem verliest de Amsterdamse brouwerij niet alleen een eerste klas kuiper maar ook haar laatste kuiper. In onze herinnering zal hij blijven voort leven niet slechts in zijn kwaliteiten als vakman maar ook als een rustig en be scheiden medewerker en als een goed mens. De wetenschap dat ook op de brouwerij getreurd wordt om het heengaan van George Wolfel moge enigszins bijdragen tot troost in het grote verdriet van mevrouw Wolfel en van haar kinderen. P. In onze dienst traden: Amsterdam: 1.12.64 R. R. Moet, bottelarij 25. 1.65 raej. A. H. M. Gude, secr. adm. econ. afd. 27. 1.65 mej. J. Landwehr, reclame 1. 2.65 G. van den Brink, bedr. ec. zaken Heineken Int. 1. 2.65 mej. C. J. v. d. Kaay, export docum. 15. 2.65 mej. A. Volders, export Rotterdam: 30.11.64 J. de Haas, emballage, leeg 30.11.64 J. K. Stoorvogel, emballage, leeg 1. 2.65 J. Baden, prod. ink. 1. 2.65 mej. W. A. J. Doorduyn, prod, ink. 1. 2.65 A. Schaap, secr. verk. Ned. 7. 1.65 mevr. J. J. de Groot-Bedeker, fil. Den Haag Den Bosch: 16.11.64 L. P. L. van Esch, perron leeg 16.11.64 F. H. Kluytmans, bottelarij 16.11.64 L. van Bijnen, bottelarij 23.11.64 J. G. van Groningen, boenplaats 23.11.64 A. Elduque Beltran, bottelarij 30.11.64 P. C. Pennings, bottelarij 1.12.64 S. Hernandez Sanchez, bottelarij 1.12.64 J. J. Schapendonk, bottelarij 7.12.64 A. G. M. van Heel, bottelarij 7.12.64 P. J. Pagie, boenplaats 7.12.64 J. G. Kerssens, bottelarij 14.12.64 H. A. van Gijn, bottelarij 14.12.64 B. Vaz Villaza, bottelarij 14.12.64 S. Rivero Mendoza, bottelarij 18. 1.65 W. A. M. M. Damen, jongste bediende 3. 2.65 F. M. Schmit, terreinbewaker 8. 2.65 J. H. Oostindjer, colonne-op ziener Onze dienst verlieten: Amsterdam: 26. 1.65 J. W. Meng, bott. 28. 1.65 W. G. v. d. Sluys, bottelarij 29. 1.65 G. A. R. Bodamer, huish. dienst 31. 1.65 J. de Vries, portiers brouwerij 1. 2.65 J. A. M. Doffer, machinekam. 5. 2.65 W. F. van Dijk, alg. werkpl. 15. 2.65 mej. J. M. J. Prins, reclame 28. 2.65 mej. M. A. S. Bouman, boekh. Rotterdam: 29. 1.65 M. C. Goudswaard, bottelarij 31. 1.65 A. G. Stapel, kwaliteitsbeheer sing 31. 1.65 mej. M. S. van Leeuwen, bouw- bur. horeca 31. 1.65 mej. I. van der Breggen, exp. 8. 2.65 mej. Y. S. B. Spruyt, prod. ink. 12.02.65 A. FI. Spros, vrachtauto's 12.02.65 S. Hartzaniotis, emball. leeg Den Bosch: 25. 1.65 J. J. M. Swaans, perron leeg 1. 2.65 H. Peijnenburg, perron leeg 1. 2.65 H. Verbeek, tapkelder 8. 2.65 M. G. van Appeven, bottelarij 15. 2.65 J. W. Spierings, bottelarij Met pensioen: Amsterdam: 31. 1.65 A. Griffioen, wortkoeling 26. 2.65 C. Smit, wortkoeling Rotterdam: 31. 1.65 ir. M. J. C. Büchli, groepsing. Overleden: Amsterdam: 21. 2.65 G. Wolfel, kuiper Rotterdam: 21. 1.65 R. de Lange (gepens.) In militaire dienst: Rotterdam: 22. 1.65 J. P. van Herwerden, secr. H.T.B. 9. 2.65 M. L. Groen, technische inkoop Uit militaire dienst: Rotterdam: 11. 1.65 A. I. Lindeman, mechanische afd. 1. 2.65 M. A. in 't Veld, boekhouding Gehuwd: Amsterdam: 11. 2.65 mej. Th. C. M. Werneke, afn. rek.crt., met F. J. Janmaat Rotterdam: 5. 2.65 A. Pat, procesbeheersing, met mej. E. M. Melnitzki Den Bosch: 12. 2.65 A. A. H. J. Steenbakkers, chef bouwk. onderh., met mej. C. C. van Geel Geboren: Amsterdam: 17. 1.65 Mariëtte W., dochter van B. W. Siemens, bedr.leiding 21. 1.65 Patsy B., dochter van C. A. Luybe, electr. techn. werkpl. 29. 1.65 Roland D. M., zoon van jhr. F'. J. C. Mollerus, verk.secr. 8. 2.65 Ingrid, dochter van J. H. Pouli, boekh. Rotterdam: 27.1.65 Johannes Cornelis, zoon van C. Uitenbroek, expeditie 8. 2.65 Jacob, zoon van T. D. Zaal, pers. H.T.B. 9. 2.65 Jetske Jildou, dochter van ir. B. de Jong, centr. lab. Den Bosch: 20. 1.65 Wilhelmus A. G., zoon van W. L. Huysmans, mech. werkpl. 20. 1.65 Patricius T. A., zoon van P. F. v. d. Grint, boekhouding 22. 1.65 Henricus, J. M., zoon van J. v. d. Grint, bierpompenservice 28. 1.65 Robertus F., zoon van P. J. Pagie, boenplaats 31. 1.65 Johanna B. M., dochter van H. Brummer, vervoersdienst Mutaties: Amsterdam: 1. 1.65 A. Meyer, aangesteld als assis tent techn. dienst 18. 1.65 J. M. Laadstra, terreindienst, aangest. als heftruckchauffeur- buikrijder. 1. 2.65 B. ICoopmann, bott., aangesteld als plaatsverv. voorman 1. 2.65 J. Bijl, bott., naar kantine als kant. bed. 1. 2.65 L. Lassooy, alg. werkpl., aangest. als bankwerker A/monteur 1. 2.65 F. F. de Vink, alg. werkpl., aan gest. als gereedsch. uitg./bankw. B. 1. 3.65 J. Moes, alg. werkpl., aangest. als voorman preventief onderh. (mechanisch) 1. 3.65 mej. M. J. Ketting, afn. rek. crt., naar personeeldienst Rotterdam: 3. 1.65 M. A. C. van Riet, van machi nist i.o. naar machinist Kumasi 1. 2.65 W. J. A. van Vlijmen, van secr. verk. Ned. naar secr. H.T.B. 1. 2.65 mej. H. J. W. Kerpershoek, van pers. dienst kantoor Rotterdam naar bouwbureau horeca Diploma's: Den Bosch: jan. '65 mej. T. Manie, geslaagd voor het praktijkdiploma boekhouden L. M. Q. v. d. Heuvel, post kamer, geslaagd voor het di ploma Nederlandse handelscor respondentie 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 31