Amsterdam, 1932. De heren H. Worm (links) en J. Kreetz bezig met het lossen van de schuit met flessenbier uit Rotterdam (Amsterdam had toen nog geen bottelarij). Vóór de wagen de schimmel Cathrien en de vos Scipio. Nog enkele bijzonderheden: de bierkisten hadden toen een deksel en waren voorzien van een plakband, waarop de biersoort vermeld stond en van een plakbriefje met de plaats van bestemming. Let u ook op de ijzeren banden om de wielen. Linksonder op de foto het putdeksel van de moutzuiginstallatie, rechts een gedeelte van de brouwerij.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 36