Personalia In onze dienst traden: Amsterdam: 31. 8.64 F. M. Emmenes, garage 21. 9.64 A. J. de Ruiter, bedr.ïab. 21. 9.64 P. de Ridder, alg. werkpl. 22. 9.64 P. J. Bothmer, ligkelder 22. 9.64 P. Kleyn, bott. 30. 9.64 J. Post, garage 1.10.64 J. H. Boode, bedr.ïab. 5.10.64 C. F. de Zeeuw, garage 19.10.64 J. Gutierrez Velarde, bott. 20.10.64 J. A. M. Doffer, machinekamer 21.10.64 F. M. Houtsnee, bott. 26.10.64 T. C. Croes, bott. 26.10.64 F. Piras, bott. 29.10.64 P. H. de Haan, gistkelder 29.10.64 P. J. Ketting, ligkelder 4.11.64 B. van Eunen, bott. 9.11.64 J. W. Meng, bott. 16.11.64 Th. Koebrugge, garage 16.11.64 G. G. Masala, bott. 19.11.64 G. Bakker, bott. 19.11.64 J. van Wijk, bott. 23.11.64 R. S. Morton, bott. 26.11.64 J. Bijl, bott. 1.12.64 mej. L. J. Keizer, afn. rek.crt. 3.12.64 F. H. J. van Deursen, kelner int. dienst 14.12.64 G. de Graaf, machinekamer 1. 1.65 mevr. K. van Helden-Kooiman, maatsch. werkster 18. 1.65 mej. A. S. van der Krieke, bedr.ïab. Rotterdam: 28. 9.64 G. C. Raadtgever, tapkelder 5.10.64 J. Polderman, bottelarij 7.10.64 mej. G. Reijnierse, laboratorium 13.10.64 P. Pijpers, emballage vol/leeg 26.10.64 C. M. Hagenaars, bottelarij 26.10.64 C. Heijgen, bottelarij 2.11.64 S. Hartzaniotis, emballage leeg 16.11.64 ir. L. Th. M. Hiltermann, techn. opl. 23.11.64 T. D. Zaal, pers.voorziening buitenland 1.12.64 ir. R. Y. Kranenburg, techn. opl. 1.12.64 J. J. Commissaris, techn. opl. 1.12.64 A. H. Pols, commerciële dienst 1.12.64 mej. M. Ch. Clasquin, verschepingen 1.12.64 mej. H. J. van Strien, secretariaat 14.12.64 mej. I. Stemmann, pers.dienst kantoor Rotterdam 1. 1.65 mej. J. C. W. van Leyden, secretariaat H.T.B. 1. 1.65 mej. S. Fintelman, personeeldienst H.T.B. 1. 1.65 J. v. d. Hidde, tekenkamer 14. 1.65 J. Reus, secretariaat Den Bosch: 16. 9.64 C. A. M. Kappé, boenplaats 21. 9.64 H. van Lent, bottelarij 21. 9.64 H. G. Rovers, bottelarij 28. 9.64 J. G. Kerssens, bottelarij 28. 9.64 E. M. Gaspersz, bottelarij 5.10.64 T. van Gestel, boenplaats 5.10.64 H. van Hemert, perron leeg 12.10.64 R. L. J. van Gestel, boenplaats 26.10.64 P. H. Eijsermans, machinekam. 2.11.64 J. Salgueiros Alvarez, bott. 2.11.64 C. A. Maas, mech. werkplaats 2.11.64 L. P. L. van 't Zand, bottelarij 4.11.64 R. Lopez Terol, bottelarij 9.11.64 J. W. Spierings, bottelarij 9.11.64 W. C. A. H. Scheepens, bott. 9.11.64 A. van de Ven, bottelarij 9.11.64 C. van den Hout, bottelarij 1.12.64 J. J. J. Evers, terreinbewaker 15.12.64 A. C. J. Nuyten, bottelarij 4. 1.65 J. A. van Roy, bottelarij Onze dienst verlieten: Amsterdam: 30.11.64 mej. J. Albrecht, corr. en doe. 30.11.64 mej. A. A. M. Mudden, export 30.11.64 mevr. H. L. Meershoek-Wisman, secr. adm.econ. afd. 31.12.64 H. P. Kans, bedr.ïab. 31.12.64 B. Houtzager, bedr.ïab. 31.12.64 mej. S. M. Vlieger, bedr.ïab. 31.12.64 mej. C. J. Norbart, export doe. Rotterdam: 15.11.64 mej. A. S. v. Tiggelen, techn. ink. 20.11.64 A. Sparreboom, bottelarij 30.11.64 H. A. L. de Gier, bedr.bureau 30.11.64 J. F. v. d. Harst, techn. opl. 30.11.64 ir. G. J. Kerlen, techn. opl. 30.11.64 mej. R. M. Witters, fil. Den H aag 3.12.64 J. A. Oud, techn. opl. 4.12.64 B. I. Janssen, emballage vol/leeg 4.12.64 mej. A. v. d. Wal, fil. Den Haag 11.12.64 mej. C. W. Roberts, secretariaat H.T.B. 11.12.64 C. E. W. de Klerk, mechanische werkplaats 11.12.64 J. Rispens, bottelarij 31.12.64 A. Goeman, groepsingenieurs 31.12.64 mej. K. Hill, afnemers rek.crt. 31.12.64 D. Hoebee, technische inkoop 31.12.64 J. J. de Bruin, bedrijfsbureau 15. 1.65 F. J. v. d. Bosch, preventief onderhoud smeren Den Bosch: 5.12.64 G. A. W. Walravens, terreinbewaker 1. 1.65 M. Peters, hoofdbewaker 1. 1.65 W. J. A. van Thiel, boenplaats 7. 1.65 M. P. M. van Asseldonk, legkelder Met pensioen: Amsterdam: 31.12.64 R. A. M. te Riele, hoofdvertegenwoordiger 31.12.64 H. Worm, garage Rotterdam: 30.11.64 H. J. Vervat, eigen grondstoffenopslag 31.12.64 J. v. d. Valk, ziederij Overleden: Amsterdam: 22. 1.65 G. M. Münichsdorfer (gepens.) Rotterdam: 3.12.64 A. Ch. v. d. Wiel, gepens. 31. 1.65 M. Falaksoroe, bott. Den Bosch: 18. 1.65 W. Peeters, vervoersdienst Gehuwd: Amsterdam: 4.12.64 A. L. Vicario, bott., met mej. P. Witte 10.12.64 F. A. Möller, fin. econ. afd. buitenl., met mej. M. van den Hoven 18.12.64 J. Anema, vertegenw., met mej. C. C. Cordes 23.12.64 mej. Chr. Smit, boekh., met C. B. Mostaard. 30.12.64 A. Vergeest, begr. en verslagg., met mej. A. A. H. Kreuk Rotterdam: 28.11.64 M. A. C. van Riet, techn. opl., m. mej. E. C. M. G. v. d. Kamp 23.12.64 L. Hoek, produktie-inkoop, met mej. C. Klandermans IN MEMORIAM Bij het ter perse gaan van dit nummer vernamen wij, dat na een langdurig ziekbed op 31 januari 1965 is overleden de heer M. Falaksoroe De heer Falaksoroe, die 37 jaar oud was, trad in mei 1958 in dienst van Heineken Rotterdam, waar hij in de bottelarij werd tewerkgesteld. In de afgelopen zeven jaar hebben wij hem leren kennen als een zeer consciëntieus medewerker, die bij zijn collega's bij zonder gezien was. Wij zullen hem dan ook ten zeerste missen. Onze gedach ten en ons medeleven gaan uit naar het zo zwaar beproefde gezin en in het bijzonder naar zijn vrouw, die reeds geruime tijd ziek is. Moge hun de kracht gegeven worden dit zware ver lies te dragen. Afd. bottelarij 32

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 34