De puzzelhoek, waarin 3x3 riksen te wachten liggen Zo zijn we weer in het nieuwe puzzel jaar beland. Het kerstdiner bleek zeer goed in de smaak gevallen te zijn; de wijn evenwel viel zwaar en was zelfs ietwat schraal, zeiden de kenners. Maar ja. Er viel nog wat op te ruimen na afloop (de oplossingen) en hier vol gen dan uiteindelijk de namen van de prijswinnaars: 1. Zien-of-niet-zien puzzel: J. Boere- winkel, Rotterdam; J. Sluyter, Am sterdam en L. M. Broekmans, R'dam. 2. Omloopraadsel: J. van Straten, Singapore; F. C. Verhoeven, Den Bosch cn C. Ham, Zwijndrecht. 3. Kryptogram: A. Kamps, Rotter dam; L. v. d. Eyk, Amsterdam en H. Zaal, Rotterdam. Allen van harte proficiat! Uit de Bossche hoek kwam een drin gend verzoek weer eens zo'n dood gewoon kruiswoordraadsel te plaat sen, een puzzelvorm, die gemakke lijker is dan die andere kronkels. Welnu, hierbij dan de inwilliging van dit verzoek. Uw oplossing vóór 8 maart a.s. te zenden aan onderge tekende te Amsterdam. Er zullen weer drie cadeaubonnen a 7,50 be schikbaar gesteld worden. Veel ge noegen! Keiler Oplossing Omloopraadsel: 1. Kolorist. 2. Istmus. 3. Muskadel. 4. Adelbrief. 5. Brieflias. 6. Asbest. 7. Stearine. 8. Egaal. 9. Aal. 10. Alti tude. 11. Devaluatie. 12. Tiërceren. 13. Rendement. 14. Entomoloog. 15. Oogspiegel. 16. Egelantier. 17. Ere miet. 18. Etaleren. 19. Engelengeduld. 20. Duldeloos. 21. Osteologie. 22. Gierzwaluw. 23. Wapenknecht. 24. Echtvereniging. 25. Ingeland. 26. Landklimaat. 27. Attraperen. 28. Energiek. 29. Eksteroog. 30. Ogen- dienaar. 31. Aardkrekel. 32. Leden pop. 33. Popel. 34. Pellagra. 35. Agra riër. 36. Ervaren. Oplossing Kryptogram Horizontaal: 1. Levenspad. 5. Zintuig. 7. Luren. 8. Radioloog. 10. Emelt. 11. Ont vreemd. 12. Smid. 16. Hygros. 18. Zand. 21. Artis. 23. Redactietafel. 24. Sneeuwbal. 25. Eva. 26. Zonnebril. Verticaal: 1. Lille. 2. Verhoging. 3. Nonnen. 4. Perpetuummobile. 5. Zoo. 6. Nooit. 9. Datum. 11. Ozon. 12. Schaaps kleren. 13. Uitje. 14. Imaginair. 15. Moestuin. 17. Jodelen. 19. Krab. 20. Schele. 22. 't Weer. Oplossing Zien-of-niet-zien puzzel: Aan hardlopen heeft u niets, begin op tijd. HORIZONTAAL: 1. Is sprake van, indien Minister dreigt met ontslagname. 18. Bos twijgen. 19. Onvoltooid werk. 20. Betrappen. 21. Plantje, behorend tot het geslacht der leeuwenbekachtigen (vroeger gebruikt als geneesmiddel). 23. Titel (afk.). 24. Lafhartig. 25. Geëtste plaat. 26. Voor zetsel. 27. Isr. profeet. 32. Ambtshalve (afk.). 33. Kreet (Frans). 34. Volharding. 36. Bout, pin. 37. Bijb. vrouwennaam. 38. Hooggelegen akkerland in Oost-Neder land. 39. Thans. 40. Dat is (afk.). 41. Soort schrijftafel. 46. Hek bij tolhuis. 49. Oude lengtemaat. 50. Griekse lierdichter en toonkunstenaar (7de eeuw v. Chr.). 51. Nrd.-Brabantse Uitgevers Bond (afk.). 53. Vlaktemaat. 54. Dom mens. 56. Wind richting (afk.). 57. Loofboom. 59. Ten name (afk.). 60. Eerstkomend (afk.). 62. Eén der zonen van Poseidon. 63. Bril met donker montuur. 66. Meisje (Ind.). 67. Onmeetbaar getal. 68. Deel van de Bijbel (afk.). 69. Soort onderwijs (afk.). 70. Soort paddestoel. 75. Wie belachelijk is. 77. Onzin. 80. Lofzang. 81. Hoofd deksel. 82. God van de tijd (Hind.). 83. Machtig mens. 86. Wending. 88. Oude lengtemaat. 89. Sierkoord op uniform. 92. Plaats in Betuwe. 94. Jongensnaam. 95. Getal (Eng.). 96. Misprijzend woord voor allerlei richtingen. 98. Plaat, prent. 99. Zinnebeeldig voorstellen. 100. Incas seren. VERTICAAL: 1. Zieltjeswinners. 2. Dierbaarste per soon. 3. Plooi in zeil. 4. Ontstekings- vocht. 5. Muziek: krachtig. 6. God van de liefde. 7. Utrechts Stedelijk Orkest (afk.). 8. Vroeger pauselijk paleis op berg Clio. 9. Militair (afk.). 10. Muzikaal oefenstuk. 11. Vr. munt. 12. Wirwar. 13. Soort grammofoonplaat (afk.). 14. Vr. titel (afk.). 15. Beven (vervoeging). 16. Europeaan. 17. Voegwoord. 22. Delfstof. 28. Gegroet. 29. Titel (afk.). 30. Engelse titel. 31. Pottekijker, Jan Hen. 33. Zee groen. 34. In- (in voltallige vergadering). 35. Traag. 42. Bepaalde liefde. 43. Socië teit. 44. Oud-Romeins statiekleed. 45. Oud-germaanse letter. 47. Bekleding. 48. Oppervlaktemaat (afk.). 52. Schriftelijk bewijs. 55. Gesneden hengst. 58. Scheik. element (afk.). 61. Alleskoper. 64. Soort onderwijs (afk.). 65. S. en z. sissend uit spreken. 67. Hoendersoort. 71. Vertrek. 72. Bladzijde (afk.). 73. Lid van noma denstam. 74. Richting. 76. Allerbeste. 78. Oude lengtemaat. 79. Rijkaard. 83. Gindse. 84. Militair (afk.). 85. Stuk grond met bloemen en planten. 87. Water in Friesland. 90. Opschik. 91. Gemiddeld (afk.). 93. Tot spoedige nazending (afk.). 94. Afstandsmaat (afk.). 97. Voedsel. 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1965 | | pagina 33