Heineken bier blust brand! Door een toevallige (en in dit geval tevens een bijzonder gelukkige) samen loop van omstandigheden werd, dank zij ons bier, voorkomen, dat het luxe café-restaurant van de heer B. M. Olde Dubbelink aan de Hoofd straat 31 te Velp bij Arnhem door brand werd verwoest. Zoals gebruikelijk, ledigde het be dienend personeel van dit gerenom meerde restaurant enige tijd geleden na sluitingstijd alle asbakjes en depo neerde de inhoud daarvan in een plastic emmer, die achter het buffet stond. Nadat het personeel naar huis was gegaan, begaf de familie Olde Dubbelink zich ter ruste. Toen een der dochters 's morgens, niets vermoedend, om ongeveer 6 uur beneden kwam, stond zowel de café- restaurantzaal alsook het overige benedengedeelte van het pand vol rook. Hevig geschrokken wekte zij onmiddellijk haar vader, die zich ijlings naar beneden spoedde. Door de sterke rookontwikkeling zag het er aanvankelijk dreigend uit en werd het ergste gevreesd. Het was moeilijk de brandhaard op te sporen en reeds dacht de heer Olde Dubbelink erover de politie en de brandweer te waar schuwen, toen zijn inmiddels gealar meerde en ten tonele verschenen echt genote de bewuste plastic emmer ontdekte, die gedeeltelijk was ver brand. Maar tevens bemerkte zij, dat de vloer rondom het buffet geheel vochtig was. Wat was er gebeurd? Een reconstructie van deze, achteraf beschouwd, zo fortuinlijk afgelopen geschiedenis wees uit, dat er zich de avond tevoren bij het ledigen van de asbakjes een niet goed gedoofd siga retten- of sigarenpeukje moet hebben bevonden dat, eenmaal in de plastic emmer terechtgekomen, is gaan liggen smeulen en naderhand de inhoud van de emmer, alsmede de emmer zélf aan het branden heeft gebracht. Het gelukkige toeval wilde echter, dat bedoelde emmer tegen een stukje plastic bierleiding stond, welke lei ding door het emmerbrandje eveneens werd aangetast en op een gegeven moment doorbrandde. Als gevolg daarvan kreeg ons bier de vrije loop, waarbij het dus zijn eigenlijke bestemming niet bereikte, doch zonder meer de taak van de brandweer in deze overnam door brandende emmer en naaste omgeving nat te spuiten en zodoende de vlammen te doven. Dank zij deze even unieke als snel reageren de brandblusser, heeft ons bier erger weten te voorkomen. Nog een ander en niet minder groot geluk bij dit ongeluk is het ongetwijfeld geweest, dat de „brand-blus-bron" kennelijk nog rijkelijk goed gevuld was, toen deze werd aangeboord c.q. door brandde. De schade bleef gelukkig tot een minimum beperkt, zodat de heer Olde Dubbelink in staat is ge bleven zijn geachte clientèle in zijn fraaie pand (zie foto) als vanouds waardig te ontvangen! vRh. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1964 | | pagina 9