BELANGRIJKE RENOVATIE VAN „DE VEREENIGING" IN NIJMEGEN Onlangs heeft het in Nijmegen en alom in den lande bekende gebouw „De Vereeniging" een belangrijke vernieuwing ondergaan. Het uit 1914 daterende gebouw was geheel ver ouderd. Nadat besloten was het complex voor een belangrijk gedeelte te vernieuwen, voltrok zich in onge veer vier maanden een verbouwing, die deze Nijmeegse sociëteit een vol komen nieuw en bijzonder aantrek kelijk aanzien heeft gegeven. In de verbouwing had Heineken, met com merciële zowel als technische advie zen, een belangrijk aandeel. De ontwerpen waren van de hand van ir. J. A. I. M. van Nierop, onder wiens leiding ook de uitvoering plaatsvond. Vernieuwd werden de terrassen en de gevel van het café-restaurant, dat samen met de foyer een complete metamorfose onderging. Er kwam een nieuwe keuken op de begane grond, centraal in het gebouw gelegen. Dit was een belangrijke verbetering ten opzichte van de oude situatie, waarbij de keuken in de kelderverdieping was ondergebracht. Ook de hal, die nu tevens voor recepties, tentoonstellin gen en dergelijke gebruikt kan worden, werd gerestaureerd. „De Vereeniging" beschikt over ver scheidene zalen zoals de verfraaide „grote zaal" met ongeveer 1400 De foto's geven een duidelijk beeld van de ingrijpende wijzigingen die „De Vereeniging" heeft ondergaan, waarbij de foto's links de oude en de foto's rechts de nieuwe situatie weergeven. Boven: De entreehal. Onder: De eigenlijke hal. Pag. 7 onderaan: De foyer. plaatsen; de zg. koffiekamer, de muziekzaal en de promenoir (tevens in gebruik als biljartzaal) op de eerste verdieping en de geheel vernieuwde zg. blauwe zaal op de begane grond, naast de hal. Men heeft zich veel moeite gegeven het complex naar buiten open te leggen, teneinde het publiek gemak kelijker aan te trekken, dat nu vanaf terrassen op verschillend niveau een fraai uitzicht heeft op het drukke Keizer Karelplein. De terrassen zijn omgeven door een tuin, waarin een rijke verscheidenheid van bloemen en planten is ondergebracht. De exploitatie van de nieuwe „Ver eeniging" geschiedt door de N.V. Charybdis, een dochtervennootschap van Heineken's Exploitatie Maat schappij „De Hooiberg". De dage lijkse leiding berust bij de heer H. J. J. Lamers, directeur van de N.V. Charybdis, met de heer W. G. Akkers- dijk als adviseur in de overgangs periode. 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1964 | | pagina 8