U.T.S.-diploma voor vijf Bossche collega's Eerste gistzending voor Birra Dreher in Massafra otauë) NA VIJF JAAR DOORZETTEN De voortschrijdende techniek alsmede de uitbreidingen en vernieuwingen op onze brouwerijen stellen steeds hogere eisen aan de vakbekwaamheid van onze werknemers. Het is in dit verband verheugend te kunnen mel den, dat vijf van onze medewerkers in Den Bosch enige tijd geleden een in hun vrije tijd gevolgde opleiding voor het diploma van de Uitgebreid Tech nische School met succes hebben afge sloten. Het zijn de heren J. H. Bechtold, T. J. van de Bersselaar, C. van der Heijden, P. H. Koreman en van Soestbergen, allen behorende tot het personeel van de technische dienst. Vijf jaar lang wijdden zij zich in hun vrije uren, waaronder ook de zater dagochtend, aan deze geenszins lichte studie, die bij een normale dagoplei ding toch tenminste vier jaar duurt. Na vijf jaar doorzetten kwam de dag, vrijdag 17 juli jl., waarop zij, met wellicht nog grotere voldoening dan de andere studenten, het diploma in ontvangst mochten nemen. De maandag daarop vond 's middags om half zes in het ontvangstgebouw van de brouwerij een kleine bijeen komst plaats, waarbij in kleine kring het heuglijke feit herdacht en ge vierd werd. De bedrijfsleider, ir. Ten Bruggen Cate, sprak de vijf geslaag den toe en wenste hen met het be haalde resultaat van harte geluk, een felicitatie waarbij wij ons, namens alle lezers, gaarne aansluiten. Op de foto ziet u de vijf studiekop pen, zittend v.l.n.r. de heren T. J. van de Bersselaar, J. van Soestbergen, P. H. Koreman, J. H. Bechtold en C. van der Heijden. Staande v.l.n.r. de heren W. F. van der Luur, J. W. A. Dirriwachter, dipl. ing. H. J. Car- boex, drs. J. H. Ouderdorp en ir. H. A. van de Stadt. Op 17 juli j.l. werden door de verschepings afdeling van de centrale inkoop, Rotterdam, de eerste 10 kisten gist voor de nieuwe brouwerij in Massafra (Taranto) verzonden. Dit transport geschiedde, zoals bijna alle gist- zendingen, door de lucht. Het traject Schiphol- Rome werd gevlogen per DC-8 van de KLM. Van Rome zou het verder gaan per Alitalia (de Italiaanse luchtvaartmij.) naar Brindisi, het meest nabijgelegen vliegveld voor Massafra. Bij aankomst in Rome bleek echter een staking te zijn uitgebroken onder het vliegend personeel van Alitalia. De agent van de KLM in Rome heeft toen meteen contact opgenomen met de brouwerij in Massafra en de situatie uitgelegd. De 10 kisten werden na aankomst in Rome onmiddellijk in een koelcel geplaatst. De volgende dag (18 juli) zijn de kisten door de KLM-agent met een rechtstreekse trein naar Brin disi verzonden, waar de gist in goede staat aankwam. c r bchouten Op de foto ziet u het inladen op Schiphol van de kisten met gist in de 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1964 | | pagina 5