HET NIEUWE KETELHUIS TE AMSTERDAM EERSTE FASE VAN DE BOUW VOLTOOID De tweede schoorsteen wordt op zijn plaats getild. Foto links: De eerste fase van de bouw is af gesloten. Nadat muren, ramen en een dak zijn aangebracht, kan met de afbouw worden be gonnen. Foto linksboven: Het plaatsen van de eerste schoorsteen. Op de binnenplaats liggen de twee gedeelten van de andere schoorsteen te wachten om aan elkaar gelast te worden. Nadat begin juli de drie ketels voor het nieuwe ketelhuis van de Amsterdamse brouwerij gearriveerd en op hun plaats gezet waren, werd begonnen met het oprichten van de twee stalen schoorstenen. Deze waren elk in twee gedeelten aangevoerd en nadat men de twee stukken op het terrein van de brouwerij aan elkaar had gelast, zette een grote kraan de schoorstenen, elk met een gewicht van 13 ton, op hun plaats. De schoorstenen, die dubbelwandig zijn en een diameter van 1.10 m hebben, zijn vrijdragend (zonder tuien) opgesteld. Het hoogste punt van de schoorstenen bevindt zich 40 meter boven de begane grond. Inmiddels zijn ook de belangrijkste onderdelen van de waterbehandelings installatie, te weten de vergasser en de voedingwatertank geplaatst. Eerst nadat het ketelhuis van muren en een dak is voorzien, kan men met de afbouw beginnen. Deze zal nog geruime tijd in beslag nemen. Naar men ver wacht zal het nieuwe ketelhuis tegen het einde van het jaar in bedrijf kunnen worden genomen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1964 | | pagina 4