HEINEKEN BIER AAN DE ZUIDPOOL KREEG HOOGSTE LOF DIRECTIE MEDEDELING Hiermede wordt ter kennis gebracht, dat per 1 oktober 1964: 1. drs. J. W. N. de Lange is benoemd tot chef van de Centrale Personeeldienst; 2. mr. C. H. W. d'Artillac Brill is benoemd tot procuratiehouder; 3. de heer H. J. Lindeman beperkte tekeningsbevoegdheid is verleend. Over de toekomstige organisatie van de CPD volgen op een later tijdstip nadere mededelingen. Begin dit jaar drukten wij een foto af van de inscheping van Heineken blikbier in de haven van Antwerpen ten behoeve van de Belgisch/Nederlandse Zuidpool Expe ditie. Deze expeditie bevindt zich thans reeds bijna een jaar op de basis Koning Boudewijn aan de Zuidpool bij temperaturen van 40° onder nul. De organisator van deze wetenschappelijke expeditie, baron Guy della Faille, was zo vriendelijk ons de telegrammen door te sturen, die van de basis Koning Boudewijn werden verzonden en die betrekking hebben op ons bier. Het telegram van 19 augustus jl., dat wij hierbij afdrukken, vermeldt, dat het Heineken blikbier niettegenstaan de de scheepsreis van niet minder dan 17.000 km, waarbij eerst de tro pische warmte van de evenaar en vervolgens de koude van de Antarc tische ijsvelden werd gepasseerd, waarna ons blikbier tenslotte per slee zijn bestemming bereikte, nog altijd uitstekend van kwaliteit blijkt te zijn en met veel smaak wordt gedronken. Het telegram luidde: „HEINEKEN MALGRE VOYAGE 17000 KM PAR EQUATEUR ET GLACÉS ANTARCTIQUES PAR BATEAU ET TRAINEAUX VOTRE BI ERE TOUJOURS EN EXCELLENT ET AT ET CONNAIT PLEIN SUC CES EXPEDITION ANTARC- TIQUE BELGO NEERLANDAISE" Nog opmerkelijker is de inhoud van het telegram dat op 13 augustus jl. van de Zuidpool werd verstuurd. Hierin staat nl. vermeld dat een oude voorraad Heineken blikbier, die af komstig was van de expeditie onder leiding van de heer Decoen van 1960, thans na vier jaar uit het ijs is opge graven en dat ons bier na ontdooiing nog voortreffelijk blijkt te zijn! In dit telegram stond: „BIERE HEINEKEN EXCELLENTE STOP AVONS BU DU STOCK DECOEN 1960 LORS DEBARQUEMENT TOUJOURS BONNE STOP CA- BES" Na deze prachtige ervaringen met ons blikbier behoeft het wel geen betoog, dat voor de nieuwe Belgisch/Neder landse Zuidpool Expeditie, die op 1 december a.s. weer voor een ver blijf van één jaar naar de Zuidpool vertrekt en waaraan wordt deel genomen door 11 Belgische en 6 Nederlandse wetenschapsmensen, op nieuw en uitsluitend Heineken bier wordt ingekocht ondanks de vele aanbiedingen van bekende Europese exportbrouwerijen. Voorwaar een groot compliment voor de kwaliteit van ons bier. 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1964 | | pagina 3