Toekomstige brouwerijfunctionarissen uit Afrika waren onze gasten STUDIE EN PRAKTIJK BIJ HEINEKEN NEDERLAND Gedurende de afgelopen zomermaan den brachten enkele, uit West-Afrika afkomstige, afdelingschefs in oplei ding een studie- en praktijktijd door bij onze Nederlandse bedrijven. Op nevenstaande foto de heren E. Frim- pong Apau en J. B. K. Essilfie, beiden uit Ghana, hier in druk gesprek ge wikkeld in de brouwzaal te 's-Her- togenbosch. De heer Apau (rechts) was, ter vol tooiing van zijn opleiding tot chef van het laboratorium in Kumasi, vier maanden in Nederland. Hij is inmid dels teruggekeerd naar Ghana. De heer Essilfie was vijf maanden onze gast en is voor verdere studie naar Engeland vertrokken. Eind oktober hoopt hij naar Ghana terug te keren, waar hem de functie van onderbaas bottelarij wacht. Vanuit Nigeria hadden wij in oplei- leiding de toekomstige afdelingschefs L. A. Tijani en D. C. Chigbo, als mede de machinist in opleiding S. N. Okereke. Op de onderstaande foto respectievelijk links, midden en rechts. De heren Tijani en Chigbo, die 3 maanden in Nederland waren, volgen een 3-jarige cursus aan het Heriot- Watt College te Edinburg, Engeland, om zich voor te bereiden op hun toekomstige leidinggevende taak. De heer Okereke, die in Salford, Enge land, studeert, was slechts drie weken in ons midden. Voor het doorbrengen van hun ver plichte praktijktijd waren verder nog voor enkele maanden bij ons werk zaam één Nigeriaanse en twee Gha- nese studenten van de Hogere School voor Tropische Landbouw te Deven ter. Twee van hen, de heren Good- head en Yeboah, op de foto respec tievelijk 2e en 4e van links, tijdens hun introductie in de bottelarij te Rotterdam, tezamen met de reeds genoemde in Engeland studerende toekomstige chefs voor onze Nige riaanse bedrijven.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1964 | | pagina 25