r BINNEN- EN BUITENLAND VIERDAAGSE 1964 Tijdens de glorieuze intocht van de deelnemers op de slotdag van de Vierdaagse, Nijmegen 31 juli jl., cir kelde een Heineken helikopter boven de hoofden van de wandelaars en de tienduizenden toeschouwers langs de route. Bovendien reed een reclame wagen door de stad, met een voor raad petten en ballonnen, die aan de jeugd werden uitgedeeld. UIT NIGERIA Uit Wukari in het noorden van Nigeria stuurde dr. Alb. Ratulangie ons deze aardige foto, waarbij hij in het Neder lands het volgende commentaar gaf: „Evenveel plezier als zijn baas heeft aan de inhoud, heeft mijn hond aan de ver pakking van uw produkt". SKQTSJESILEN IN FRIESLAND BIERBOEIER OP DE BOSBAAN Met aan boord een televisieploeg onder leiding van de heer A. van de Heuvel en als radioverslaggever de heer P. Mulder, deed onze Bierboeier op 19 juli jl. dienst als vaartuig voor de officials tijdens de langebaan- zwemwedstrijden op de Amsterdamse Bosbaan. Tijdens dit evenement mocht in het geheel geen reclame langs de Bosbaan worden aangebracht. Onze varende ton bevond zich echter óp de baan. Hij mocht verscheidene malen enthousiaste uitroepen van toeschouwers aan de wal in ontvangst nemen. Een paar dagen na zijn optreden op de Bosbaan was de Bierboeier in Fries land, waar hij van 23 juli tot en met 2 augustus jl. bij het in verschillende plaatsen gehouden skütjesilen voor het vervoer van officials dienst deed. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1964 | | pagina 21