vers van t vat Inhoud MAANDBLAD VAN EN VOOR HET PERSONEEL VAN HEINEKEN'S BROUWERIJEN NEDERLAND N.V. 15e jaargang, no. 105 REDACTEUR: W. J. Bruggeman REDACTIECOMMISSIE: W. Kloppenburg E. C. Arendsen Mr. C. H. W. d'Artillac Brill Mr. L. M. Pahud de Mortanges J. G. Timmer REDACTIEADRES: Amsterdam mej. H. D. van den Steenhoven H. J. Leeflang L. Hof Rotterdam W. J. Bruggeman 's-Hertogenbosch L. J. van Rhijn pag. Directiemededeling 1 Heineken aan de Zuidpool 1 Het nieuwe ketelhuis te Amsterdam 2 U.T.S.-diploma voor vijf Bossche collega's 3 Eerste gist voor brouwerij te Massafra 3 Ons nieuwe embleem 4 Heineken op de 14e ROKA 5 Belangrijke renovatie van ,,De Vereeniging" in Nijmegen 6 Heineken bier blust brand 7 Rond het 17e Internationaal Officieel Concours Hippique 8 Heineken steunt de nieuwe Hartstichting 10 Werkgemeenschap voor gepensioneerden te Rotterdam 10 Te uwer informatie 10 Een brief die voor zichzelf spreekt 11 Eén ding was zeker 11 Gecompliceerd bedrijfsongeval 11 Onze jubilarissen: G. Leentvaar, J. F. v. d. Lee 12 Cursus over Amerika 13 Personalia buitenland 13 Rectificatie 13 Internationaal filmcongres filmt Heineken paarden 14 Gastenboek 15 Dit is zijn hobby (12): C. van Boven, Den Bosch 16 Nieuws uit binnen- en buitenland 18 Toekomstige brouwerijfunctionarissen uit Afrika onze gasten 23 Van onze verenigingen 24 Onze kinderton 30 De puzzelhoek 31 Personalia 32 KOPIJ VOLGEND NUMMER: De kopij voor het oktobernummer dient uiterlijk 7 oktober 1964 in het bezit van de redactie te zijn. OP DE VOORPAGINA: Ergens boven de Autobahn in de buurt van Frankfurt vliegt een toestel van de Trans World Airlines (met Heineken aan boord) boven een van de grote vrachtwagen combinaties, die ons bier over de weg door Europa vervoeren. Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons het droeve bericht, dat op 19 september 1964 is overleden de heer Th. Ch. Offerhaus in leven directeur van het Centraal Brouwerij Kantoor te Amsterdam, aan welk instituut hij sinds 1941 verbonden was. -

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1964 | | pagina 2