Behalve onze paarden waren ook de verrichtingen van een welgedane Deense congressist op de bok een dankbaar object voor de amateur filmers. AMERIKAANSE KOOPVAARDIJCADETTEN IN DE AMSTERDAMSE KANTINE Op 17 juli werd in de kantine te Amster dam een dansavond georganiseerd voor 150 officieren en cadetten van het opleidings schip EMPIRE STATE IV van de State University van New York. Twee jaar daar voor had hetzelfde schip Rotterdam bezocht, waar in de raadskelder een soortgelijke ontvangst plaats vond. Evenals in Rotterdam brachten de gasten zelf een belangrijk gedeelte van het amuse ment mee in de vorm van een enthousiaste, goed bezette dansband en van een „glee club", een zangkoor, dat gespecialiseerd is in volksliedjes. De avond verliep geheel overeenkomstig de verwachtingen en werd ook ditmaal een succes. Het terras van de kantine leverde af en toe een welkome verkoeling. V.l.n.r. de heer Goos, Mr. Wile, Amerikaanse consul met zijn echtgenote, ons lid van de raad van bestuur dr. Ton, Miss Sweeney, Amerikaanse vice consul, captain Phillips, com mandant van de Empire State IV, Miss McGoil, secretaris van het Amerikaanse consu laat, mevrouw d'Artiilac Brill, colonel Sweerey, 1e officier van de Empire State IV en de heer d'Artiilac Brill. Voor alle deel nemers was er bovendien een in een koker verpakt glas, voorzien van het Unica-embleem. Pittige dansmuziek bijna non-stop gespeeld, vormde het hoofdbestand deel van de avond. De Glee Club in muzikale actie. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1964 | | pagina 17