Internationaal smalfilmcongres filmt Heineken paarden Elk jaar vindt in een of ander land het Unica-congres plaats. Unica bete kent Union Internationale du Cinéma d'Amateur (Internationale Unie van Amateurfilmers). Op zo een congres worden de vier beste amateurfilms van elk der deel- De wagen werd geënterd nemende landen getoond en, zoals gebruikelijk, kent een internationale jury dan prijzen toe voor de beste produkten in verschillende catego rieën. Dat wil zeggen dat de hon derden deelnemers dagen lang in het duister zitten te kijken naar honder den korte films van de meest uiteen lopende inhoud en kwaliteit. Zij doen dit met de toewijding die de echte hobbyist eigen is. Maar er is een grens aan het mense lijk uithoudingsvermogen en een wijs beleid heeft uitgemaakt dat op de derde dag van het congres het vol tallige gezelschap een rondrit maakt door de vrije natuur, waarbij natuur lijk volop gelegenheid wordt gegeven om de smalfilmcamera te laten snor ren. In augustus 1964 was Nederland het ontvangende land en ongeveer 300 en in luttele minuten tijds ontstond een spontaan feest in de open lucht. deelnemers waren van heinde en ver naar Amsterdam gekomen om een paar honderd films uit 24 landen te bekijken. Maar ook om gezamenlijk met een colonne autobussen Noord- Holland in te trekken op de excursie dag. Op verzoek van de organisatoren had Heineken er voor gezorgd dat de filmers onderweg een goed onderwerp aantroffen om hun camera's op leeg te schieten. Dit gebeurde toen de wat vermoeide en dorstige cineasten het dieselgemaal ,de Leemans' in de Wie- ringermeer verlieten. „Toevallig" pas seerde op dat ogenblik de Heineken spanwagen met de blessen, volgeladen met lege fusten en volle kratten met gekoelde flessen bier en bovendien met nog voor alle deelnemers een glas in koker, voorzien van het Unica- embleem. De wagen werd geënterd en in luttele minuten tijd veranderde de stemming van het gezelschap in een spontaan feest in de open lucht, waarbij iedereen zijn hart kon opha len aan bier, genoeglijke kout en natuurlijk aan het opschieten van wie weet hoeveel meters film. Wij zagen tientallen amateur-cineas ten liggend en knielend voor de paarden op de grond bezig om de koetsiersverrichtingen van een zeer welgedane Deense congressist met Heineken pet op de bok, vast te leggen. Het was een hoogtepunt van het con gres, dat ook werd vastgelegd in de congresfilm, waarvan copieën naar alle deelnemende landen zullen wor den gezonden om te worden vertoond voor alle nationale verenigingen. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1964 | | pagina 16