AA WAGENWIJD OPEN De dieren worden evenmin ver geten. Een klein meiske komt aar zelend met twee muisjes van hond jes het terrein op. Bedeesd vraagt ze om wat water voor haar lie verdjes. Er is genoeg voor ieder een. Ook voor de aquariumbezit- ter, die zijn vissen toch maar liever in zuiver water laat rond zwemmen. Er is genoeg, ook voor de paarden van de Rotterdamse manege, die met Heineken water gedrenkt worden. Toptapdag Vrijdag, 25 januari 1963. Dit wordt een toptapdag. Om half zeven staan de eersten al de .7 - of 6» 'J' i<? schaal «rails zool water ging«m weg geven. Daar konden de mensen water halen mei emmers tegelijk. Bij Heineken aan de Crooswijkser.ingei png lot half vijf 's middags per seconde eer emmer vorstelijk water weg.: Het kwam uit eigen bron. - - la zout-' te mie men. schip, StOO' rij op de Crooswijksesingel. Als om half negen de poort voor de waterhalers opengaat, loopt het storm, zowel van de particulieren als van de grootverbruikers. Dui zenden en nog eens duizenden, gewapend met emmers, teilen, ketels, flessen, kannetjes, kortom met alles wat maar water kan bevatten, passeren deze dag de poort van onze Rotterdamse brouwerij. Op hun komst is ge rekend. Er zijn allerlei voorzie ningen getroffen om de stroom waterhalers zo snel mogelijk te kunnen verwerken. Dranghekken houden de menigte in goede banen en de waterverstrekking zelf is technisch verder „geperfectio neerd". Zij, die met emmers en Momentopname van de wachtende me nigte, donderdags, op de Crooswijksesin gel. Twee emmertjes water halen. dergelijke komen, worden langs een soort tapbok geleid, waar het water onder hoge druk uit vier straalpijpen tegelijk wordt getapt. Vier emmers vorstelijk water per seconde! Voor het vullen van het „kleine goed", flessen, kannetjes en dergelijke, zijn drie slangen be schikbaar. De waterverstrekking draait op volle toeren, non stop van 's morgens half negen tot 's middags half vijf. Een half uur voor „sluitingstijd" wordt de staart van de wachtende rij op de Crooswijksesingel gewaarschuwd: „U staat nu voor eigen risico, om half vijf wordt de poort onher roepelijk gesloten". Ook door mid del van een groot bord boven de ingang is het publiek reeds don derdag op de hoogte gesteld van het tijdstip van de „taptoe". Tegen het einde van de middag besluit de bedrijfsleiding de waterver strekking ook zaterdag te laten doorgaan. Vrijwilligers voor Zaterdag, 26 januari 1963. Een aantal vrijwilligers heeft zich ge meld om ook op deze dag het publiek in de gelegenheid te stel len een emmertje (of twee) zuiver water te komen halen. En weer verschijnen ze in groten getale. Terwille van het kopje koffie of thee, het zoutloos dieet, voor de baby, voor de aanstaande moeder, voor het bedrijf dat het niet zon der zuiver water stellen kan. En weer stromen duizenden liters water door de kranen en de slan gen in de emmers, ketels, kannen en tanks en weer gaan vele hon derden blij huiswaarts met hun „rantsoen-voor-de-zondag". Andere vrijwilligers staan deze morgen klaar om onze gepensio neerden en zieken door de gehele stad een vaatje (20 liter) water te gaan thuisbezorgen. Om acht uur verlaten zes vrachtauto's, elk be mand met een chauffeur en een bijrijder, de brouwerij. Samen gaan

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 5