Doe mee met de sleutel voor Veilig Verkeer Spreken de cijfers u nog aan? VOOR IEDERE WEGGEBRUIKER Er is wellicht geen onderwerp, waarbij wij allen zo nauw betrok ken zijn als het tegenwoordige verkeer met zijn dagelijks terug kerende gevaren. Iedere dag zitten we midden in dat jachtige verkeer, nemen er aan deel als bestuurder van een auto, scooter, brommer of fiets, of „gewoon" maar als voetganger. En, veilig teruggekeerd in de rustige beslotenheid van gezin of familie, worden we ook dan nog via krant en radio telkens weer herinnerd aan het gevaar dat loert op de weg. Spreken de cijfers ons nog aan? Maakt al dat leed nog indruk op ons? Zegt het ons nog iets dat er elke drie minuten een verkeersongeval plaatsvindt? Dringt het tot ons door, dat dit betekent, dat in het verkeer dagelijks 6 doden vallen, 85 mensen zwaar- en 54 lichtgewond worden? Wat doen we nu, gaan we doen, om onszelf en anderen zo veel mogelijk te beveiligen? Kijkt u eens naar het bord op de foto: „Uw gezin verwacht u weer veilig thuis". Als deze gedachte u voortdurend bijblijft, komt u al een heel eind. Maar, kent u de spelregels, alle spelregels? Shell-foto Het loont de moeite niet alleen, het is van het grootste belang om dat nog eens na te gaan. De mogelijkheid daartoe wordt u als het ware op een presenteerblaadje aangeboden. U kunt namelijk thuis! op een eenvoudige en prettige manier uw kennis omtrent de verkeersregels nog weer eens opfrissen door deel te nemen aan de zg. Verkeerssleutel, een verkeerscursus onder auspiciën van het Verbond voor veilig verkeer. Het is uit een zes hoofdstukken be staande verkeerstheorie, aangevuld met een verklaring van de verkeers tekens. Deze zes hoofdstukken zijn dusdanig geschreven en geïllustreerd dat de deelnemers deze theorie op hun gemak en zeer gemakkelijk thuis kunnen bestuderen. Elk hoofdstuk eindigt met een vragenlijst, die op eenvoudige wijze kan worden inge vuld. Het deelnemen aan de Verkeers sleutel betekent echt geen zware studie. Al lezend maakt u zich de „leerstof" eigen. Na het volgen van de cursus legt u een zeer eenvoudig examen af, een examen waarvoor over alle deelnemende Nederlandse be drijven gerekend, ruim 90 procent slaagt. Bent u geslaagd, dan ontvangt u het Verkeerssleutelcertificaat met bijbehorend draagsleuteltje. De uit reiking hiervan vindt plaats op een gezellige avond met film en quiz. Reeds wordt in vele bedrijven alom in den lande aan de Verkeerssleutel deelgenomen. Straks in mei houdt men de tweede landelijke bedrijfs- verkeerscompetitie tussen teams van bedrijven die het afgelopen seizoen aan de Verkeerssleutel hebben mee gedaan. Wij geloven dat het personeel van Heineken niet zal achterblijven. De kosten voor deelneming zijn zeer laag. Bovendien neemt het bedrijf een gedeelte ervan voor zijn rekening, zodat de totale kosten per persoon niet meer dan 2,75 bedragen. Per brouwerij zal één functionaris als contactman optreden, te weten voor Amsterdam, de heer Hof Rotterdam, de heer Van Roon Den Bosch, de heer Kuilder. U kunt uw aanmeldingsformuliertje, dat in dit Versevat ingesloten is, bij een van deze heren inleveren. Nadere bijzonderheden zullen zo spoedig mogelijk volgen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 3