Personalia In onze dienst traden: Amsterdam: 3-12-62 J. Spoor, machinekamer 12-12-62 mej. F. M. Verheijen, serveer ster hoofdkantoor 14-12-62 mej. G. Blom, serv. hoofdk. 1- 2-63 mej. W. L. Batterman, secret. adm. econ. afd. 1- 2-63 A. Koopmans, corr. docum. 1- 2-63 mej. T. Kuiper, corr. docum. Rotterdam: 3-12-62 B. v. d. Herik, bottelarij 10-12-62 W. v. d. Ploeg, bottelarij 18-12-62 C. v. Wijk, bottelarij 16- 1-63 mej. P. J. Wolters, secret. 21- 1-63 J. D. Muller, werkt.k. in opl. Den Bosch: 19-11-62 A. L. van Cromvoirt, verv.d. 3-12-62 A. van Alebeek, garage 10-12-62 L. T. H. Geurds, vervoersdienst 11-12-62 F. J. v. d. Pas, perron leeg 17-12-62 mej. A. G. Spijkers, bedr.kant. 20-12-62 P. J. J. Stroink, vervoersdienst 14- 1-63 mej. L. Lach de Bère, administr. 1- 2-63 J. P. van Hulst, interne dienst Onze dienst verlieten: Amsterdam: 28- 2-63 mej. H. Wierenga, afn. rek. crt. Rotterdam: 8- 1-63 J. F. Dudok, bottelarij 11- 1-63 mevr. G. Heukels-Klos, kan tine-kantoor 18- 1-63 H. Hann, bottelarij 24- 1-63 C. Romein, mechan. werkpl. 31- 1-63 F. Schulz, ketelhuis 31- 1-63 mevr. J. Knauff-Harleman, len.adm. 31- 1-63 mevr. E. v. d. Steen-Sterk, grondstoffeninkoop 31- 1-63 mej. A. C. M. Mertens zur Borg, personeelszaken TBB 31- 1-63 B. Rink, grondstoffeninkoop 31- 1-63 mevr. H. M. A. Marcus-Tim- mers, secretariaat TBB 31- 1-63 W. F. Fens, boekhouding 31- 1-63 mej. M. Maandag, corresp. TBB 31- 1-63 M. E. van Leeuwen, afd. chef in opl. 31- 1-63 mej. M. J. H. van Aste van Zijl, budgettering Den Bosch: 14- 1-63 mej. J. Roskam, administratie 28- 1-63 M. J. de Beer, bottelarij 31- 1-63 J. T. B. Bollen, interne dienst 1- 2-63 P. M. Hilgerdenaar, fusten boenplaats 4- 2-63 J. Beekwilder, perron leeg 4- 2-63 H. J. van Mansum, tapkelder 7- 2-63 G. F. Hage, machinekamer 11- 2-63 L. P. van Haperen, bottelarij 11- 2-63 W. J. van Vugt, perron leeg 11- 2-63 G. A. M. Bloemers, ziederij In militaire dienst: Rotterdam: 6- 2-63 F. R. Onken, prod.admin. Uit militaire dienst: Amsterdam: 4- 2-63 P. J. J. M. van Dam, garage Met pensioen: Amsterdam: 31- 1-63 O. O. Mimmel, kuiperij 28- 2-63 A. van Dam, bouwk.werkpl. 28- 2-63 F. W. Viereke, machinekamer Rotterdam: 31- 1-63 S. J. Molijn, gistkelder 31- 1-63 J. J. van Beuzekom, ha vend. Overleden: Amsterdam: 19- 1-63 G. Wijdoogen, loonadministratie 28- 1-63 G. Spruijt, (vervr. gepens.) Rotterdam: 9- 2-63 J. C. v. d. Weijde, (gepens.) Getrouwd: Amsterdam: 12- 2-63 mej. G. Blom, serveerster, met K. de Ruiter Rotterdam: 31- 1-63 W. de Man, bottelarij, met mej. J. A. Smulders Den Bosch: 19- 2-63 mej. H. M. A. Leyte, bedrijfs bureau, met M. Frunt Geboren: Amsterdam: 18- 1-63 Berbe L., dochter van J. H. Schoonebeek, huisverbruik 2- 2-63 Brechtje A., dochter van M. Tania, ass. bedr.leider 6- 2-63 Hendrik C., zoon van H. J. Bloemraad, flesverpakking Rotterdam: 22- 1-63 Yvonne L., dochter van A. L. v. d. Bergh, instrum. werkpl. 5- 2-63 Ingrid M., dochter van C. Hof man, storingsmonteurs 10- 2-63 René Ch., zoon van G. F. Ver schoor, emballage 13- 2-63 Alex, zoon van H. A. Rietveld, storingsmonteurs 13- 2-63 Conny M., dochter van H. N. Bandel, ketelhuis Den Bosch: 8- 1-63 Cornelia G., dochter van C. A. v. d. Wiel, tapkelder 12- 1-63 Adrianus G. J. M., zoon van A. A. v. d. Heijden, verv.d. 3- 2-63 Anne, dochter van A. A. J. Spierings, huisverbruik Mutaties: Amsterdam: 1- 1-63 mr. J. Krantz van verkoopse cretariaat naar horeca. 1- 1-63 G. N. Ripken van huisverbruik naar corr. docum. 1- 2-63 mej. J. N. Tigelaar van secreta riaat adm. econ. afd. naar afd. reclame. 1- 2-63 H. Hageman van corr. do cum. naar afd. reclame. 1- 2-63 K. Ketelaars van huisverbruik Amsterdam naar huisverbruik Rotterdam. 1- 3-62 H. M. P. Versteeg van boek houding naar loonadministratie (aangesteld als chef loonadm.). Rotterdam: 1-10-62 mej. M. C. Bout van mechani sche afd. naar salarisadmin. 1- 2-63 W. Zuidema van afd. boekhou ding naar Amsterdam afd. boekhouding. 1- 2-63 mej. P. W. Klaassen van afd. afn. rekening courant naar afd. boekhouding. Den Bosch: 1- 2-63 A. J. S. van Litsenburg, tijdelijk van secretariaat naar huisverbr. Diploma's: Rotterdam: Dec. 62 - P. J. van Puffelen, brouwtech- nische dienst, is geslaagd voor het di ploma Franse handelscorrespondentie. Jan. 63 - D. Hoebee, personeelszaken TBB, is geslaagd voor het diploma Duitse handelscorrespondentie. Jan. 63 - Mej. M. C. Bout, salarisadmi nistratie, is geslaagd voor het diploma Nederlandse handelscorrespondentie. Jan. 63 - P. Koote, verschepingen, is ge slaagd voor het diploma Engelse handels correspondentie. Jan. 63 - A. A. Niemeijer, verschepingen, is geslaagd voor het diploma Neder landse handelscorrespondentie. Den Bosch: In januari slaagden voor het diploma steno: mej. H. A. M. Molhuijsen, mej. E. M. Wiechman en mej. A. Hagelaars. Mej. T. J. M. Manie slaagde voor het diploma typen. 28

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 30