1 JAARFEEST H.P.U.-AMSTERDAM De soldaat Wat Wim Kan kan met Heineken pet kan niet iedereen! Het grote jaarfeest van de Heineken's Personeelsunie Amster dam vond zaterdag 16 januari j.l. plaats in zoals het programma vermeldde alle zalen van Bellevue. Nadat de heer Stap de aanwezigen welkom had geheten, waarbij hij zich in het bijzonder tot de gasten van deze avond richtte, vond de huldiging van een jubilaris, de heer J. J. Diesbergen, plaats. Het was onze directeur de heer Van de Griendt, die zich met veel genoegen van de plezierige taak kweet om de heer en mevrouw Diesbergen in het huldigings zonnetje te zetten. Het eerste gedeelte van de avond werd verzorgd door het ABC-cabaret onder leiding van Wim Kan en Corry Vonk, dat „Herexamen" op de planken bracht. Vóór de pauze traden de leden van dit gezelschap op in een reeks sketches die in een vlot tempo opgevoerd werden. Voor enkele ervan, zoals „25 jaar blij gebleven", „Beklimming van de Zijpen berg", „Zuster Corriola", „De Wandelclub" en „De Soldaat" bracht de zaal de handen extra op elkaar. Jammer was, dat het gesprokene niet overal goed verstaanbaar was. De met „Hokus-Pokus-Pilatus-Kaps!" aangekondigde show van Fred Kaps stelde enigszins teleur. Wij hadden de indruk dat de kampioen-goochelaar niet het beste uit zijn repertoire had meegebracht. De dansvloer was doorlopend druk bezet „Toekomstmuziek" met Henk Elsink en René Frank Wim Kan, na de pauze, was in één woord geweldig. In een ongelofelijk tempo rolden zijn grappen de zaal in, het ene lachsalvo na het andere verwekkend. Daarna was het woord, of liever de muziek, aan „The Gusonians" en de daad van de dans aan de aanwezigen, die eendrachtig tot vier uur de feest vreugde gaande hielden. De beer Stap bood na afloop van het programma de leden van het gezelschap een klein aandenken in de vorm van een sierfustje aan

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 26